Gå till:

Så kan digitala kartor skona marken

Sima Mohtashami har i en färsk avhandling studerat hur beslutsstöd baserade på data från geografiska informationssystem (GIS) och digitala kartor kan bidra till att minska markpåverkan vid avverkning.

Vilka är fördelarna med att använda beslutsstöden?

"De gör det möjligt att avgöra vilka trakter som bör avverkas när marken är tjälad och vilka som kan avverkas året runt. De underlättar också planeringen av körvägarna så att exempelvis de med flest överfarter hamnar på de mest bäriga områdena."

I vilken utsträckning används den här typen av beslutsstöd i dagens skogsbruk?

"Jag har ingen exakt siffra på det, men olika typer av markfuktighetskartor finns idag fritt tillgängliga för skogsbruket via Skogsstyrelsens karttjänster, så jag tror att de flesta skogsbolag använder dessa beslutsstöd i sin avverkningsplanering."

Vad krävs för att tekniken ska kunna utnyttjas i ännu högre grad?

- Att kunna utveckla beslutsstöden med ytterligare högkvalitativa data kan bidra till att kartorna stämmer bättre med verkligheten. Att integrera beslutsstöden med förbättrade jordartskartor och väderdata är två möjliga spår för att vidarerutveckla beslutsstöden. 

Läs hela avhandlingen HÄR.   

2023-03-15 14:58