Gå till:

Skogforsk på världsutställningen i Dubai

Temat i den svenska paviljongen är skog och trä.
Foto: Ripellino, Gardère, Pardo, arkitekter
Skogforsk leder presentationen av samverkansprojektet AutoPlant på Världsutsällningen i Dubai. Det sker på Sweden Innovation Days, som har temat innovation för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Sweden Innovation Days är en digital konferens som arrangeras av innovationsmyndigheten Vinnova under Världsutställningens temavecka om FN:s globala hållbarhetsmål. På konferensen, som hålls den 17–20 januari, sprider Vinnova information om större utvecklingsprojekt som myndigheten är med och finansierar. Fokus i projekten ligger på att skapa innovationer som kan bidra till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Ett av dem är skogsföryngringsprojektet AutoPlant, som leds av Skogforsk och som genomförs i samverkan mellan universitet, maskintillverkare och skogsbolag.

Autonom maskin

Målet med AutoPlant är att utveckla en autonom maskin för markberedning och plantering med bättre arbetsmiljö, högre precision och lägre miljöpåverkan jämfört med dagens system. Den 19 januari, en dag på Sweden Innovation Days som tillägnas temat ”co-creation for innovation” (samverkan för innovation), leder Skogforsk en presentation av AutoPlant.

”Vinnova erbjöd oss att komma in med en ansökan om att få vara med och presentera AutoPlant på Sweden Innovation Days. De gillade vårt upplägg och nu håller vi på att förbereda oss för fullt. Det blir en muntlig presentation kombinerad med filmer och intervjuer”, säger Linnea Hansson, forskare på Skogforsk och projektledare för AutoPlant.
På Sweden Innovation Days samlas aktörer från hela världen, vilket ska underlätta skapandet av nya innovations- och affärssamarbeten över nationsgränserna.

Världsledande

”Vi vill sprida information till andra forskare och innovatörer om att det här projektet pågår. Samtidigt vill vi positionera Sverige som världsledande när det gäller framtidens teknik för skogsföryngring”, säger Linnea Hansson.   

Registrera dig och logga in på Sweden Innovation Days HÄR (kostnadsfritt). När du är inloggad hittar du vår monter HÄR. Du kan också ansluta dig direkt till vårt side-event ”New-Forest Autoplant” på Teams kl 13-14 den 19 januari. Teams-länk finns HÄR

 

2021-12-21 10:53