Gå till:

Skogforsk är med och utvecklar eltimmerbil

Eltimmerbilen under laddning vid laddstation.
Foto: Scania
Skogforsk utvecklar en eltimmerbil tillsammans med SCA och Scania. Bilen är nu levererad till SCA.

"Skogforsks roll i projektet är att studera bilen och jämföra den med diesledrivna virkesbilar. Det handlar bland annat om att jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader", säger Gunnar Svenson, forskare på Skogforsk.

Skogforsk kommer också att följa bilen under lång tid för att kartlägga vad som skulle krävas för en bred implementering av eldrivna virklesbilar över hela landet.

"Eftersom virkesbilar till stor del används i glesbygd lär laddinfrastrukturen bli en kritisk faktor", säger Gunnar Svenson.

Lång tradition

Skogforsk har under lång tid verkat för att effektivisera virkesbilar för att minska miljöbelastningen, sänka transportkostnaderna, och därmed stärka skogsnäringens konkurrenskraft, påpekar Gunnar Svenson.

"För att ta nästa steg knöt vi ihop Scania och SCA, som nu tagit fram den här eldrivna virkesbilen. Skogforsk vill bidra till ett fossilfritt skogsbruk och är tacksamma för att både Scania och SCA ställt sig så positiva till vårt initiativ", säger han.

Enligt SCA:s hållbarhetschef Hans Djurberg har koncernen kommit långt i industriprocesserna, som redan idag till 96 procent är fossilfria. Nu tas nästa steg för att även göra de allra tyngsta transporterna fossilfria.

"Hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp är viktigt för hela samhället, vilket gör att affären också är beroende av att vi driver på utvecklingen. Våra skogar och skogsprodukter har länge skapat enorm klimatnytta och våra industrier är väldigt klimateffektiva, därför är det också självklart med höga klimatambitioner även för transporterna, säger Hans Djurberg.

"Den 80-tons batteridrivna timmerbilen visar att även riktigt tunga transporter kan elektrifieras. Det behövs en tempoväxling för att bli Sverige ska bli fossilfritt i tid och klara målet i Parisavtalet", säger Fredrik Allard, chef för E-mobility på Scania.

2022-07-01 07:00