Gå till:

Drivmedelsklausul blir standard

Foto: Sverker Johansson/Bitzer
Nu har skogsbruket tagit fram en gemensam standardiserad avtalsklausul för reglering av drivmedelskostnader vid drivningsarbete. Det ger förutsägbara avtal för både entreprenörer och beställarföretag.

Med klausulen kan entreprenadersättningen justeras kontinuerligt i samband med ordinarie fakturering, som normalt sker varje månad. Klausulen blir tillgänglig för samtliga organisationer som vill använda den.

"Nu går det alltså att reglera entreprenadersättningen i förhållande till drivmedelskostnadens variation över tid. Det tar bort eventuell osäkerhet mellan beställare och entreprenör när avtal ska tecknas och underlättar administrationen. Men det är självklart fortsatt parterna som avtalar om tillämpningen av den här klausulen eller någon annan klausulmodell", säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerat branschens gemensamma arbete med att ta fram drivmedelsklausulen.

Erfarenheter visar att en hel del tid och arbete har lagts på att tolka, förstå, förklara och räkna enligt de många olika varianter av drivmedelsklausuler som finns på marknaden i dag.

"En standardiserad klausul underlättar arbetet med att teckna avtal. Att klausulen bygger på Skogsmaskinsindex med data från Statistiska Centralbyrån gör det enklare för de som vill teckna helt indexreglerade avtal i framtiden", säger Mats-Erik Larsson, företagsutvecklare på Skogsentreprenörerna.

Bred förankring

Klausulen har tagits fram i ett brett samarbete mellan olika branschaktörer, vilket gör att den på sikt sannolikt blir standard i avtal mellan många beställarföretag och entreprenörer.

"Vi har velat ha en bred förankring för att få in så många viktiga synpunkter och inspel som möjligt", säger Anders Mörk.

Arbetet med att ta fram den standardiserade drivmedelsklausulen startade som ett initiativ av Skogforsk, Skogsentreprenörerna och AB Karl Hedin. Utöver en rad branschföretag har Forestlink gett värdefulla bidrag till arbetsprocessen. Forestlink är en oberoende webbplats som stödjer affärskontakter mellan skogsentreprenörer och beställarföretag.

Få mer information och ladda ner drivmedelsklausulen HÄR. 

2022-06-29 07:30