Gå till:

Skogforsk investerar i nya växthus

Skogforsks trädförädlingsverksamhet i Sävar får två nya mobila växthus av den här typen. Investeringen, som finansieras av Kempestiftelserna, uppgår till knappt två miljoner kronor.
Foto: Skogforsk
Skogforsk investerar nära två miljoner kronor i två nya mobila växthus vid skogsträdsförädlingen i Sävar. I växthusen ska blomning hos gran och tall stimuleras samt korsningar underlättas.

Skogsträdsförädling innebär i korthet att man skapar en ny generation förädlingsmaterial (frö till skogspantskolor) genom att i ymparkiv korsa ett antal utvalda träd. Den nya generationen förädlingsmaterial används för att anlägga fröplantager där på sikt förädlat skogsfrö skördas. För att genomföra trädkorsningar krävs tillgång på pollen, något som i sin tur kräver att träden blommar. Gran blommar som regel inte lika ofta som tall.

Blomning och korsning underlättas

”Tyvärr har en stor andel av de utvalda träden i granarkiven i Sävar fortfarande inte blommat. Växthus­studier har visat att det går att initiera blomning om gran­ympar utsätts för temperatur­höjning, vattenstress, tilläggsbelysning samt blomnings­hormon. Men även nya tallar som hämtas i fält för korsning har visat sig vara alltför unga, fysiologiskt sett, för att kunna blomma. Det gör att växthusen behövs även för att initiera blomning i de nya tallarkiven”, säger Torgny Persson, seniorforskare på Skogforsk, när han förklarar syftet med investeringen.

Enligt Torgny Persson kommer de nya växthusen att effektivisera förädlingsarbetet vid Skogforsk i Sävar och förkorta generationstiderna, det vill säga tiden det tar innan frö från nästa, förädlade trädgeneration kan skördas.

”Det innbär ett viktigt bidrag i arbetet med att öka arealproduktionen i framtida skogliga föryngringar”, säger Torgny Persson.

Investeringen finansieras av Kempestiftelserna.

2021-02-10 14:01