Gå till:

Vassare föryngringar med nya Plantval Gran

Mats Berlin, förädlingsforskare på Skogforsk.
Foto: Elin Fries/Bitzer
Med de digitala verktygen Plantval kan skogsägare se vilka plantor som är optimala för den egna planteringen. Nu lanseras en uppdaterad version av Plantval Gran.

Verktygen finns för fri användning på sajterna Skogskunskap.se och Skogforsk.se där även Plantval Tall finns. Plantval Tall är uppdaterad sedan tidigare och inkluderar fröplantager i Finland.

I verktygen markerar man aktuell planteringstrakt på en Sverigekarta och får då upp en lista på fröplantager som, rankande efter ett produktionsindex, bedöms lämpliga för trakten.

Nya kartor

Nu har även Plantval Gran uppdaterats med nya kartor som tydligare visar var de listade fröplantagerna passar allra bäst. Ju mörkare grön färg i kartan desto bättre passar plantagen på den aktuella planteringstrakten. Kartorna visar också tydligare på vilken breddgrad plantagerna ligger.  

"Vissa städer finns också utsatta så att man lättare ska kunna orientera sig. De nya kartorna för Plantval Gran har använts i Plantval Tall sedan 2016 så nu är de båda verktygen mer enhetliga", säger Mats Berlin, forskare inom trädförädling på Skogforsk.

Senskjutande plantor

Unga granplantors nyskjutna skott kan frysa sönder under sena vårfroster, vilket främst förekommer i södra Götaland och norrut ungefär upp till Dalälven. Granplantor med vissa ursprung (provenienser) skjuter skott senare än andra, vilket gör att de nya skotten löper mindre risk att exponeras för frost. Fröplantager med senskjutande provenienser är i uppdaterade Plantval Gran markerade med (S).

"Däremot visar inte verktygen om orten där plantorna ska sättas bedöms som frostlänt eller inte. Det kan man istället se i exempelvis verktyget Frostrisk på Skogskunskap.se", säger Mats Berlin.

Viktig information

Mats Berlin rekommenderar skogsägare att utnyttja möjligheten att använda verktyget Plantval för att fatta ett så informerat beslut som möjligt när man ska köpa plantor till sina föryngringar.

"Det ger möjlighet att hitta plantor som är anpassade till de lokala förutsättningarna och som producerar bra även i ett framtida klimat. Det är dock inte säkert att alla plantskolor kan få tag i alla olika fröer. Man får kolla med olika plantskolor vad de har att erbjuda", säger Mats Berlin.

2020-08-20 07:00