Gå till:

Den 21 mars: Internationella skogsdagen

Foto: Skogforsk
I dag är det den internationella skogsdagen. Årets tema är skogens biologiska mångfald.

FNs generalförsamling beslutade 2012 att göra den 21 mars till den internationella skogsdagen. Syftet var att uppmärksamma skogens stora betydelse för jorden och dess befolkning i termer av biologisk mångfald, ekosystemtjänster, levnadsvillkor och ekonomi. I år är temat skogens biologiska mångfald. 

Projekt på temat

Skogforsk uppmärksammar den internationalla skogsdagen genom att berätta om vårt projekt Effaråsen i Dalarna. Här studerar vi hur man kan bruka gammal tallskog så att den biologiska mångfalden bevaras. Samtidigt tar den brukade skogen upp koldioxid när den växer, vilket motverkar klimatförändringarna. Skogen är viktig. Och i dag firar vi den lite extra. 
Läs mer om Effaråsen

2020-03-21 07:07