Gå till:

Pris för bästa examensarbete

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Sara Holappa Jonsson har tilldelats Bo Rydins stipendium för bästa examensarbete. Arbetet gjordes under 2017-2018 hos Skogforsk, där hon senare även anställdes.

Sara Holappa Jonsson studerade vid tidpunkten jägmästarprogrammet på SLU, och gjorde exjobbet delvis hos Skogforsk. I detta utvärderade hon Skogforsks nya metodik för att öka noggrannheten i de prognoser som görs av egenskaperna hos den råvara som faller ut vid avverkning av ett skogsbestånd. Till exempel visar hon att det går att förutsäga med hög precision hur stor andel kärnved som stockarna från ett visst bestånd kommer att ha i genomsnitt.

Förbättrade prognoser av kärnvedsinnehåll och andra egenskaper ger viktig information för att kunna välja ut och styra mest lämplig råvara till tillverkningen av olika skogsindustriprodukter, och i förlängningen öka förädlingsvärdet.

Bo Rydins stipendium ges årligen till de examensarbeten på mastersnivå som anses hålla högst naturvetenskaplig eller teknisk kvalitet inom områdena hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Sara belönades med ett diplom och 30 000 kronor.

Arbetet är utfört inom jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå. Det är skrivet vid och handlett av forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi. Skogforsk har utvecklat den utvärderade metodiken och har bistått med resurser och expertis för genomförandet. SCA var värdföretag och har tillhandahållit nödvändig data och information.

Läs examensarbetet 

Mer om Bo Rydins Stiftelse 

2018-12-04 10:10