Gå till:

Stort intresse för konferens om fröplantager

Idag, 4 september, börjar konferensen IUFRO Seed Orchard Conference 2017 i Bålsta. Där deltar 115 personer från hela 22 nationer för att utbyta kunskap om fröplantager.

Seed Orchard Conference 2017 arrangeras av SLU, Svenska Skogsplantor och Skogforsk. Intresset har varit över förväntan berättar Ulfstand Wennström, Skogforsk.

– Vi hade hoppats på i bästa fall 60 deltagare, så mer än 100 är över all förväntan. Det märks att skogsträdsförädling är ett prioriterat område världen över numer. Vilket är glädjande med tanke på att efterfrågan på trä kommer att stiga i takt med att fossila material ska ersättas med förnybara, säger han.

På konferensen deltar många forskare, men också representanter från myndigheter och företag. Syftet är att utbyta den senaste vetenskapliga kunskapen om fröplantager för skogsträd och integrationen i skogsbruket.

För mer info om program och innehåll se: 

Proceedings – Seed Orchard Conference 2017 

Konferensens webbplats

2017-09-04 07:00