Gå till:

Disputerad inom ruttplanering för skogstransporter

Foto: Erik Viklund, Skogforsk
Gunnar Svenson, Skogforsk, har disputerat. I sin doktorsavhandling har han vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri.

Gunnar Svenson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling “Optimized Route Selection for Logging Trucks - Improvements to Calibrated Route Finder” den 3 februari på SLU i Uppsala. Opponent var professor Karl Stampfer, Institute of Forest Engineering, BOKU, Wien, Österrike. Gunnar Svenson är jägmästare och arbetar som biträdande chef för Skogforsks forskningsprogram Driftsystem.

I sin avhandling har Gunnar Svenson vidareutvecklat Krönt vägval så att systemet nu även kan hantera backighet, kurvighet och olika typer av korsningar när det beräknar den bästa vägen. 

– Tidsåtgång och bränsleförbrukning svarar för två tredjedelar av skogsbrukets transportkostnader, vilket gör dessa aspekter extra intressanta, både för att minska miljöpåverkan och förbättra lönsamheten, säger Gunnar Svenson. 

Avhandlingen visar att körhastigheten framför allt påverkas av vägens kurvighet och ytjämnhet, medan bränsleförbrukningen främst påverkas av vägens lutning och virkesfordonets totalvikt. Gunnar Svenson har även utvecklat metoder för att beskriva vägars backighet och kurvighet utifrån data i Nationella vägdatabasen, NVDB. 

– Nytt är också en metod för att hantera omöjliga och olagliga svängar i korsningar. Den gör det möjligt för systemet att nu också ta hänsyn till den extra tidsåtgång och bränsleförbrukning som olika typer av korsningar leder till.

Läs avhandlingen "Optimized Route Selection for Logging Trucks - Improvements to Calibrated Route Finder" i sin helhet.

Mer om Krönt vägval

2017-02-01 08:36