logga
Rolf Björheden och Petra Ek presenterar rutin för efterbevakning av skogsbrand.
Bild: Kari Hyll, Skogforsk
Rutiner för efterbevakning och effekter på djurlivet efter brand lyftes av Skogforsk på seminariet Skogsbrand i Östersund nyligen. Nu tror Skogforsk på ett genombrott för efterbevakningsrutinerna

Bakom det årliga seminariet står Räddningstjänsten Jämtland.

Skogforsk har inom ramen för en samverkansgrupp för skogsbrandsförebyggande åtgärder lett arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för efterbevakning av skogsbrand. Detta presenterades på seminariet av Skogforsks Petra Ek och Rolf Björheden.

”Det vi presenterade är en standardiserad, enkel rutin som ska höja kvaliteten på överlämnandet till markägare efter avslutad insats. Syftet är att undvika de återantändningar som ofta lett till de mest förödande och stora skogsbränderna”, säger Petra Ek, skogsbrandspecialist.

Rutinerna har än så länge använts sparsamt och framträdandet på seminariet var ett sätt att uppmärksamma åhörarna på att de finns. Först när de används kan de utvärderas och förbättras, enligt Rolf Björheden, som lett arbetet med att ta fram rutinen.

”Jag tror nu på ett genombrott eftersom vi fick starkt gensvar hos seminariedeltagarna och även hos MSB. Det bör leda till konstruktiv feedback som gör att vi kan lägga sista handen vid dokumenten efter årets brandsäsong”, säger han.

Påverkar naturvärden 

En annan aspekt på skogbrand är dess påverkan på flora och fauna. Skogforsks Emelie Fredriksson talade om hur brand är en naturlig och essentiell del av skogen och hur den formar strukturer som är viktiga för biodiversitet. Hon tog bland annat upp några specifika exempel från sin forskning på hur brandområden nyttjas av älg, vad som händer med skalbaggssamhället efter brand och skillnader mellan naturvårdsbränningar och naturliga bränder.


Emelie2_webb.jpg
Emelie Fredriksson berättade om sin forskning om skogsbränders påverkan på djurlivet. 

 

Ett axplock ur programmet i övrigt:

  • Vilka ämnen utsätts brandmännen för under en skogsbrand och vilka ämnen tränger igenom utrusningen?
  • Höjd nivå på skyddsutrustningen för brandmän samtidigt som den är mindre fysiskt krävande att bära – testresultat från Finland.
  • Hur brinner det i skogen, hur ser olika brandförlopp ut?
  • Vad innebär förändrat klimat för skogsbränder?
  • Skydd av trähus vid skogsbrand.
  • Gnistbildning från tåg.
  • Exempel på skogsbränder 2023.

På seminariet fanns dessutom en minimässa där ny teknik att använda i brandskydd, brandbekämpning och övervakning presenterades.

Skogsbrand 2024 är en mötesplats för alla som arbetar med att förebygga och minska risken för brandskador på skogen. Bland deltagarna fanns bland andra flera räddningstjänster, skogsbolag, försäkringsbolag, MSB, SLU, Skogforsk, RISE och SMHI.

Publicerad 2024-03-27 10:46