logga
Fälttester gjordes hösten 2022 och då integrerades dellösningarna på en forskningsplattform, framtagen av Luleå tekniska universitet. Nu ska en första prototyp på systemet tas fram.
Bild: Björn Edlund
Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering. Över 22 miljoner kronor satsas på en prototyp för kommersialisering.

För att kunna bruka skogen på ett effektivt och skonsamt sätt krävs hållbara metoder med snabb och säker etablering av plantor med hög tillväxt. Det är grunden i Autoplant, konstaterar deltagarna i samverkansprojektet. Samtidigt är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög i dag.

”Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö”, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare på Skogforsk.

Autoplant 2, som inleddes i februari 2021, fokuserade på att utveckla och testa de delsystem som krävs för att helheten ska fungera. I nästa steg, Autoplant 3, är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna kommersialiseras och appliceras på olika typer av terränggående basmaskiner.

Fördjupat samarbete

”Nu kommer vi att fördjupa samverkan mellan parterna ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare som ingår i Autoplant. Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog, vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningar som projektet adresserar”, säger Linnea Hansson.

I Autoplant 3 ligger fokus på:

  • Att ta fram en prototyp av ett autonomt system för markberedning och plantering samt en plan för kommersialisering
  • Automatisk planteringsuppföljning
  • Att få sensorsystemen mer robusta så att de klarar skakningar och olika väderförhållanden
  • Detektering av hinder under mark
    Skonsam terrängkörning
  • Automatisk föryngrings- och ruttplanering
  • Interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor

I projektet deltar Skogforsk, KTH, LTU, Bracke Forest, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Holmen, Sveaskog och StoraEnso. Budgeten uppgår till 22 miljoner kronor, varav Vinnova bidrar med 40 procent genom programmet Utmaningsdriven Innovation, UDI. UDI finansierar samverkansprojekt, som långsiktigt kan lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hållbarhetsmål i fokus i projektet Autoplant 
Projektet adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:
Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
Arbetsmiljöutmaningen. På sikt kan förarlösa maskiner ta över det tunga manuella planteringsarbetet samtidigt som maskinoperatörerna slipper utsätta sig för helkroppsvibrationer, vilket är fallet i traditionella markberedare.
Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid delvis skulle kunna övervakas på distans, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.


 

Publicerad 2024-03-15 09:00