logga
En fullskalig markberedningsmaskin utrustas nu med teknik för fjärrstyrning på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla. Labbet drivs av Skogforsk.
Bild: Anders Nilsson, Skogforsk
Skogforsk har dragit i gång utvecklingen av en fjärrstyrd markberedningsmaskin. Det sker på Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla, strax utanför Uppsala.

Skogforsk har under flera år arbetat med fjärrstyrning och automatisering av skogsmaskiner på tekniklabbet i Jälla. Hittills har arbetet koncentrerats till en skotare, men nu har också en markberedningsmaskin anlänt till testmiljön. Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning, berättar Martin Englund, teknikspecialist på Skogforsk, och ansvarig för projektet.

”Vi bedömer att markberedningsmaskiner är mindre komplicerade att fjärrstyra än skotare och skördare. Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning får vi reda på vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att fjärrstyrning av maskiner ska kunna fungera i skogsbruket generellt”, säger han. 

Arbetsmiljön viktigt skäl

En annan anledning till att markberedare är intressanta att fjärrstyra är att förare av dessa maskiner utsätts för skadliga helkroppsvibrationer i högre grad än andra maskinförare i skogsbruket. Vibrationerna skulle kunna undvikas om maskinerna i stället kördes från distans i en fristående operatörsstation.

 

 

Autonom-markberedning2_1200x675.png
Framtidens skogsmaskiner kan bli fjärrstyrda och markberedningsmaskiner är mest lämpliga att börja med, bedömer Skogforsk.  Illustration: Gösta Lindvall

”Det borde innebära stora förbättringar av arbetsmiljön. I förlängningen borde det också innebära att förarhytten, med tillhörande avancerade system, borde kunna rationaliseras bort. Det skulle ge både billigare och lättare maskiner”, säger Martin Englund.

Den fjärrstyrda markberedningsmaskinen utvecklas successivt under våren för att efter sommaren testköras på ett ordinärt hygge. Den kommer då att styras av förare från en operatörsstation i närheten av hygget. Genom intervjuer med förarna ska kunskaps- och utvecklingsområden som behöver stärkas identifieras. Vidare är planen att under hösten demonstrera maskinen för intressenter och media.

Aktuell status i projektet:

  • Tester med fjärrstyrning av fullskalig markberedningsmaskin pågår vid tekniklabbet i Jälla.
  • Fjärrstyrda förarmiljöer testas i realtidssimulatorn Troëdsson Forestry Technology Lab vid Skogforsk i Uppsala.
  • I mitten av april testas förarmiljöer i realtidssimulatorn av professionella förare av markberedningsmaskiner.

     

Projektet finansieras av Stiftelsen Nils & Dorthi Troedssons forskningsfond. SCA Skog bidrar med basmaskin och Bracke Forest med markberedningsaggregat.

Fjarrstyrd_markberedare_simulator.png

 

 

Rikard Lundqvist, Skogforsk, teststyr en fjärrstyrd markberedningsmaskin med en spelkontroll i en simulerad förarmiljö vid Skogforsk i Uppsala. Bland annat testas olika kameravinklar och skärmvyer.

Foto: Madeleine Silverbratt, Skogforsk

Publicerad 2024-03-26 07:30