logga
Skotaren i Virsbo, norr om Västerås, styrdes från Jälla, strax utanför Uppsala, via den 5G-utrustade drönaren.
Via en 5G-utrustad drönare, i praktiken en luftburen mobilmast, har Skogforsk fjärrstyrt en skotare via 5G-teknologi i terräng med begränsad uppkoppling. Testet var det första någonsin i sitt slag.

Se filmen som visar testet. 

Testet genomfördes som en del av det forskningsprojekt där Mittuniversitetet samarbetar med Telia, Ericsson, Skogforsk, SCA, Volvo CE och Biometria.

Redan i november 2021 nådde projektgruppen en milstolpe då en fjärrstyrd virkeslastare demonstrerades i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå.

Efter dessa lyckade tester fortsatte samarbetet mot nästa utmaning – att med hjälp av en drönare utrustad med 5G-teknologi kunna fjärrstyra en skogsmaskin i områden som saknar täckning. I början av maj genomfördes tester i ett skogsområde i Virsbo utanför Västerås. Resultaten bedöms som mycket lyckade.

– Vi kan nu fastställa att det går att koppla upp och fjärrstyra stora fordon via en drönare, som i praktiken agerar som en basstation i mobilnätet – fast rörlig och luftburen. Det här skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning. Förutom i skogs- och jordbruksindustri så kan tekniken användas i katastrofområden om vanlig mobiltäckning helt slagits ut, säger Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia.

Styrde 9 mil från maskinen

Efter en grundläggande teknisk genomgång transporterades skogsmaskinen ut till ett hygge där den kopplades upp med hjälp av 5G-teknologi som monterats på en drönare. Under testet befanns sig drönaren crika 500 meter från skogsmaskinen men hade ett täckningsområde på upp till 3 km. Föraren av skogsmaskinen befann sig i Skogforsks fjärrstyrningslabb i Uppsala, drygt 9 mil därifrån.

– I detta test valde vi att fjärrstyra en skotare på ett hygge för att testa uppkopplingen via drönaren. I nästa steg vill vi testa att koppla upp och fjärrstyra en markberedare som är en mycket tyngre maskin som går i otillgänglig terräng. Målet för oss är att förbättra arbetsmiljön för förarna och just markberedare skapar en särskilt skakig och tuff miljö, berättar Petrus Jönsson, forskare och biträdande programchef på Skogforsk, som var med och fjärrstyrde skogsmaskinen under testet.

Målet med projektet är att undersöka hur drönarteknik och 5G-teknologi kan möjliggöra att avlägsna områden runtom i Sverige kan bemannas med fjärrstyrda fordon i framtiden. Mittuniversitetets forskare deltar i testerna och studerar bland annat tillförlitlighet och fördröjning av datakommunikationen, något som är av stor vikt vid fjärrstyrning.

– Vi har samlat data från testet med drönaren och ska nu analysera och utvärdera resultatet. Vi kommer också att göra jämförande studier med andra typer av uppkopplingar som WiFi-baserade nätverk samt utforska ytterligare möjligheter med 5G, berättar professor Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet.

Bakom forskningsprojektet som heter ”Robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd virkeshantering”, står Mittuniversitetet, Telia, Ericsson, Skogforsk, SCA, Biometria och Volvo Construction Equipment. Forskningsprojektet finansieras av de deltagande parterna och av Vinnova och programmet för Avancerad Digitalisering.

Publicerad 2024-06-18 10:22