logga
På workshop: Ulf Ceder, Scania (t v), Lars Reinholdsson, LBC Värmland, Anna Ahlin, Sveaskog, Jörgen Olofsson, StoraEnso, Mikael Sundelin, SCA, Anna P, Albin Werre, Skogforsk, Joel Persson, Södra.
Bild: Skogforsk
Hur kan skogsbrukets vägtransporter elektrifieras effektivt? Frågan ska få sitt svar i en branschgemensam förstudie, som nyligen inleddes med en workshop på Skogforsk.

”Det är kul att vara i gång. Vi ser ett stort engagemang i den här frågan, både i branschen och i samhället i stort”, säger Anna Pernestål, seniorforskare på Skogforsk, och den som leder projektet.

Förstudien genomförs med ekonomiskt stöd från Vinnova FFI där FFI står för fordonsstrategisk forskning. I arbetet identifieras hinder och möjligheter med elektrifiering samtidigt som en fördjupad behovsanalys tas fram. Med i projektet är SCA, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, LBC frakt i Värmland och kunskapsnoden CLOSER.

Representanter från samtliga projektpartners var med på den inledande workshopen som hölls på Skogforsks kontor i Uppsala. Flera fördelar med elektrifiering diskuterades, bland annat minskade utsläpp och att elektrifiering kan öka branschens och hela Sveriges självförsörjningsgrad gällande energi för transporter. Samtidigt konstaterades att det finns flera frågetecken kring exempelvis laddning, planering och affärsmodeller.

Nästa steg

SCA testar sedan en tid tillbaka en eldriven timmerbil, ett test som för övrigt inkluderar studier utförda av Skogforsk. Mikael Sundelin, chef för verksamhetsutveckling på SCA Skog, välkomnar att branschen nu tar ett gemensamt grepp om elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter.  

”Ja, vi funderar nu på hur vi kan ta nästa steg i elektrifieringen. Vi ser stor nytta av att utforska barriärer och möjligheter gemensamt i branschen, eftersom vi inte kommer kunna lösa allt själva”, säger han.

I projektet görs fallstudier där olika scenarier för laddning, relationer till logistiksystemen och behov av elektrisk effekt utforskas. Dessutom görs en översiktlig analys där elektrifiering ställs mot andra, fossilfria transportslag. Projektet präglas av ett systemtänkande med studier av teknikens bidrag till hela skogsbruket. Ett övergripande mål är att identifiera en så kallad systemdemonstrator där tekniska lösningar testas i verklig drift. Projektet pågår till och med augusti 2023.

Läs mer: Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter - Skogforsk

Publicerad 2023-04-19 15:46