logga
Plantsamverkansgruppen delar ut omkring en kvarts miljon årligen för utvalda projekt som utvecklar plantskole- och föryngringsverksamhet.
Plantsamverkansgruppen inbjuder till att söka pengar för forskning och utveckling inom plantskole- och föryngringsområdet. Totalt finns omkring 250 000 kronor per år.

Både forskare och intressentbolag (Södra, SCA, Holmen, Stora Enso och Svenska skogsplantor) är välkomna att skicka in ansökningar. En ansökan ska innehålla en kort bakgrund med frågeställning, beskrivning av utförande och en budget. Ansökan bör inte vara längre än två A4-sidor. Samverkansprojekt premieras.

Ansökningar kan skickas in löpande, men för att kunna behandlas på nästa möte ska ansökan vara inskickad senast den 15 januari 2020.

Plantsamverkansgruppen består av representanter från forskningsinstitutioner och skogsbranschen. Gruppen hanterar frågor som berör området från frö till återväxttaxering. Syftet är att fånga upp behov av forskning och forskningskompetens inom området samt att verka för att dessa behov uppfylls och att utbildningsbehov för branschen inom området tillgodoses. Syftet är också att främja utvecklingen inom området och att bidra till en kontinuerlig dialog mellan skogsbranschen och forskningsinstitutionerna.

Intressentf

Ansökningar skickas till Karin Hjelm, karin.hjelm@skogforsk.se.

Läs mer om Plantsamverkansgruppen

Publicerad 2019-11-07 08:22
Kontakt
Karin Hjelm
Tidigare anställd