logga
Bild: Rose-Marie Rytter
Välkommen att delta i vår öppna webbkurs om viltanpassad skogsskötsel.

Den här webbkursen var en del av ett utbildningpaket som genomfördes mellan 2017–2022. Webbkursen kompletterades med webbseminarium som nu är samlade i webbkkursen samt exkursioner som vi idag kan genomföra på uppdrag. Kontakta Märtha Wallgren vid intresse.  

Webbkursen: 

Målet med utbildningen är du som deltagare ska få en ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. 

Webbkursen tar ca 1,5 timme att genomföra och innehåller följande kapitel:

  • Klövviltet
  • Ekologi och betesmönster
  • Betesfördelning
  • Skogen
  • Skogsbruket
  • Betesskador
  • Viltanpassat skogsbruk
  • Ökad foderproduktion


Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest. 

Kursen går även att läsa/skriva ut som pdf, men glöm inte att titta på webbseminarierna och göra kunskapstestet när du läst klart för då får du ett kursbevis. När du börjar kursen på knappen här under är det lätt att hoppa direkt till seminarierna och kunskapstestet om du väljer att läsa via pdf:n. 

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken pdf.

Lycka till!

 

Utbildningsmateralets framtagande finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.