logga
Bild: Pixabay
Intresset för lärk har varit svagt inom skogsbruket. Förädlingsprogrammet har därför bedrivits med låg intensitet. Nu ökar dock intresset och lärkkloner för framtida förädling undersöks därför.

Idag finns ca 200 kloner av europeisk lärk och cirka 70 japanska som testats i Sverige. Det har dock visat sig att endast 20 av de europeiska klonerna som har önskvärda arvsanlag för framtida förädling och fröodlingar. Övriga kloner är känsliga för lärkkräftan. Hybrider mellan europeisk och japansk lärk har visat sig vara mer resistenta mot sjukdomen. Därför rekommenderas att både europeiska och japanska lärkkloner används i framtida förädling för att skapa hybrider.

Flera europeiska studier har visat att lärk med ursprung i Sudeterna i Polen är mer tålig mot lärkkräfta samtidigt som dess tillväxt är god. År 2019 startades därför fyra försök med 77 europeiska lärkkloner från Sudeterna. Försöket etablerades i södra Sverige.

Efter fyra år inventerades försöket med fokus på tillväxt och fenologi (tillväxtstart och -avslut på vår respektive höst). I den mest nordliga provytan (lat. 58.5°N) var överlevnaden och höjdtillväxten i medel högre jämfört med materialet som redan använts i Sverige. Trots kraftig nordförflyttning var fenologin likande den hos lärkarna som redan finns i Sverige.

Trots bättre tillväxtegenskaper är det i nuläge svårt att välja en överlägsen genotyp på grund av låg ärftlighet och genetisk variation. I försöket observerades nämligen endast 4 % bättre höjdtillväxt för lärkarna från första generationens fröodlingar jämfört med frö som insamlades från individer i naturen.

Nr 1-2024    Publicerad 2024-01-18 15:14

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.