logga
Ett enkelt designat plantskoleförsök kan ge underlag för urval med god effekt på prestationen i fält
Bild: Andreas Helmersson
Urval efter korttidstestning i plantskolan kan ge goda resultat i fält. Genom ett relativt enkelt försöks- och urvalsupplägg kunde en ökning på mer än 9 procent i höjdtillväxt noteras.

Inom skogsträdsförädling söker man alltid efter metoder som snabbt kan överföra framstegen i förädlingen till skogsbruket. En sådan metod är att genom vegetativ förökning föröka ett begränsat och värdefullt plantmaterial till större volymer. Förökningen i sig medför inte någon höjning från utgångsmaterialets nivå, för detta krävs urval efter testning. Testning i fält med sticklingar kräver att moderplantor behålls i plantskolan, samt att dessa behandlas så att rotningsförmågan bevaras, vilket är dyrt och tidskrävande. Ett alternativ kan därför vara att korttidstesta i plantskolan med en förenklad design.

I ett försök med gransticklingar från ett stort antal halvsyskonfamiljer visade sig en korttidstestning i plantskolan ge en god urvalseffekt. Testningen var enkel; familjerna delades upp i tre upprepningar på friland och mättes efter fyra år. Efter analys och skattning av den additiva genetiska effekten erhöll varje planta ett avelsvärde. Eftersom plantorna bara var 4 år var det lätt att föröka med sticklingar och de resulterande klonerna planterades i fältförsök. De 600 kloner (motsvarande 4,5 procent av det totala antalet) som hade bäst avelsvärde för höjd i plantskoleförsöket gav över 9 procent ökning av den genetiska vinsten i höjd efter 6 år i fält, och ca 7 procents ökning i diameter efter ytterligare 6-8 år i fält.

Sammanfattningsvis kan ett gott resultat alltså uppnås efter ett urval redan vid 4 års ålder i plantskolan. Naturligtvis tillkommer en kostnad för arrangemang och mätning av plantskoletestningen, men det kan vara en spännande möjlighet att ytterligare förstärka ett värdefullt granmaterial.

 

Arbetet var en del i ett projekt som finansierades av Södras Forskningsstiftelse.

Nr 56-2021    Publicerad 2021-05-25 10:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.