logga
Den torra sommaren 2018 ledde till stora skador på Sveriges granbestånd. En ny studie har undersökt torkans inverkan på granens höjdtillväxt och framtida förädling för ett torrare klimat.

Lövträd tenderar att motstå torrperioder bättre än barrträd, vilket beror på att de kan minska sitt behov av vatten genom att fälla sina löv. Bland barrträd är granen (Picea abies L. Karst.) mycket känslig för torka, men den är samtidigt ett av de ekonomiskt och ekologiskt viktigaste trädslagen i Europa.

Effekter av sommartorkan 2018

Sommartorkan 2018 var vädermässigt en av de svåraste händelserna i Europa, med rekordhöga temperaturer och skogsbränder i många delar av Europa. Den varma sommaren 2018 utlöste ett utbrott av granbarkborren i Sverige som dödade upp till fyra miljoner kubikmeter granskog. Angreppet fortsatte även under 2019 och 2020 och pågår fortfarande. Därför kan torktolerans betraktas som en viktig egenskap för framgångsrik föryngring och hög produktivitet hos gran.

Torkans inverkan på höjdtillväxt

I en nyligen publicerad studie bedömde vi torkans inverkan på granens höjdtillväxt med hjälp av mätningar från cirka 6000 unga kloner i Sverige och Finland. Resultaten visade att den varma sommaren 2018 hade påverkat trädens höjdtillväxt negativt under samma år, och även påverkat återhämtningen under 2019, särskilt i de sydsvenska försöken. Vi har dock identifierat god tillväxt och toleranskapacitet mot torkstress hos vissa kloner.

Slutsatser

Med tanke på den förväntade förekomsten av mer frekvent och allvarlig torka, samt granens höga känslighet för torka, bör sammanfattningsvis de resistenta genotyperna väljas ut och införlivas i förädlingsprogrammet. Därutöver bör framtida klontestning inkludera försöksytor med torrare ståndort för att öka kunskapen om torkstressrelaterade tillväxtstörningar.

Nr 82-2021    Publicerad 2021-09-08 13:20

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Andreas Helmersson
Forskare
Mats Berlin
Forskare
Haleh Hayatgheibi
Tidigare anställd
Matti Haapanen
Natural Resources Institute Finland
Jenny Lundströmer
Sveriges lantbruksuniversitet
Katri Kärkkäinen
Natural Resources Institute Finland