logga
De gröna "plupparna" symboliserar bra platser att placera avlägget på. Platser som inte är lämpliga är rödfärgade.
"Gröna pluppar" är ett pilotprojekt som handlar om avlägg vid allmänna vägar. Förhoppningen är att det ska mynna ut i en kartbaserad modell som hittar lämpliga och trafiksäkra platser för avlägg.

Att välja en trafiksäker avläggsplats vid allmän väg, som också är hanterbar för skotare och timmerbilar, är inte alltid helt enkelt. Skogforsk håller därför på att utveckla en kartbaserad modell för att hjälpa markägare, planerare, virkesköpare och entreprenörer att placera avläggen. 

Målet är att öka trafiksäkerheten för timmerbilsförare och andra trafikanter. Modellen ger ett bra beslutsunderlag som säkerligen kan leda till ett snabbare beslut om avläggsplacering, vilket är viktigt när det är bråttom att få ut virket ur skogen som till exempel vid granbarkborreangrepp och stormar.

Hittar ”gröna” avläggsplatser

Modellen genererar en kartvy som visar vilka platser som är lämpliga att placera avlägg på. Dessa markeringar består av gröna kvadrater på 12 x 12 meter. Inom en sådan ruta bedöms att både skotare och välta får plats. De positioner som markeras ut beräknas fram utifrån följande data: 

  Datatyp Datakälla Ägare
Lutning Raster Grid2+ Lantmäteriet
Vattendrag Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet
Kraftledning Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet
Ägoslag Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet
Byggnad/Anläggning Vektor Fastighetskartan Lantmäteriet
Vägar Vektor NVDB Trafikverket
Hastighet Vektor NVDB Trafikverket
Korsning Vektor NVDB Trafikverket

Stabil och säker lastning

Det första som modellen kontrollerar är att rutans avstånd till vägkant är tillåtet samt att skotaren kan stå stabilt och lasta av. Det får inte luta för mycket. Överstiger lutningen inom en avläggsruta två meter tar modellen bort den. Rutor tas också bort om höjdskillnaden mellan allmän väg och avlägg överstiger två meter på grund av antagandet att timmerbilarna får för svårt att lasta virket.

Modellen plockar även bort rutor där det förekommer hinder på grund av regelverk eller hänsyn till miljö. Det kan till exempel handla om kraftledningar och vattendrag som passerar vägen eller en kulturlämning intill vägkanten.

En annan viktig del som modellen tar hänsyn till är sikt. Virket som placeras på avlägget får inte skymma passerande trafikanter, varför avlägget inte får placeras för nära en korsning eller bakom ett krön. Lastning av virke måste ske trafiksäkert och därför får virkesvältan inte heller placeras bakom ett backkrön eller i en kurva som i sin tur skymmer den timmerbil som ska lasta.

För korsningar är förfarandet ganska enkelt och följer Trafikverkets siktkrav. Till exempel är siktkravet 160 meter på en väg med hastighetsbegränsningen 80 km/h. I det fallet plockar modellen bort rutor motsvarande den sträckan på båda sidor av korsningen. För backkrön och kurvor krävs mer komplexa beräkningsmetoder. Arbetet med att validera modellen har påbörjats.

Hopkoppling med Bestway

Modellen kommer kunna användas fristående men skulle också kunna kopplas ihop med andra beslutsstöd, som till exempel Bestway. Det skulle göra det möjligt att hitta en optimal basväg från en avverkning ut till ett bra avlägg vid allmän väg, samt att göra analyser och se vilka sträckor som saknar avlägg. Saknas avlägg kanske man ska börja fundera på att ansluta en ny skogsbilväg för att skapa åtkomst för virket.

Nr 104-2021    Publicerad 2021-12-09 13:05

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Victoria Forsmark
Tidigare anställd
Gert Andersson
Programchef
Mikael Bergqvist
Tidigare anställd
Aron Davidsson
Specialist
Tomas Johannesson
Tidigare anställd
Patrik Flisberg
Creative Optimization