logga
Ett tallförsök i norra Sverige där material motsvarande oförädlat beståndsfrö (vänster) jämförs med material från de nya TreO-plantagerna (höger).
Bild: Ulfstand Wennström/Skogforsk
De nya TreO-plantagerna börjar ta över som den viktigaste källan till förädlade plantor av gran och tall. Då är det viktigt att verktyget Plantval kan ge pålitliga rekommendationer även för dem.

I Sverige planteras de flesta föryngringsytor med förädlade plantor med ursprung i fröplantager. I och med att klimatet förändras bör plantor som är anpassade till framtida förutsättningar väljas. Det innebär att plantorna måste kunna överleva i dagens klimat men samtidigt utnyttja tillväxtpotentialen i ett framtida klimat på bästa sätt. Genom att använda kunskap om hur olika fröplantager med olika ursprung beter sig på en utvald föryngringsyta kan denna anpassning göras.

Sådan grundläggande kunskap kan man bygga upp genom att använda data från så kallade proveniensförsök, där frö från naturliga bestånd med en stor spridning i sina ursprung testats på väldigt många olika platser. Men när förädlingsprogrammen skapar nya generationer av testade och utvalda individer kommer den här kunskapen att behöva revideras.

Tall (Pinus sylvestris L.) är ett av de mest utbredda barrträden i världen och är ett viktigt trädslag för sågade varor, inte minst i den nordiska regionen. Gemensamma modeller för att beskriva hur tallen växer och överlever på olika platser, så kallade förflyttningsfunktioner, utvecklades nyligen för Sverige och Finland och byggde på data från proveniensförsök. Men det har tidigare funnits en osäkerhet om dessa modeller kan användas även för förädlade plantor från till exempel TreO-plantagerna.

Resultaten från den här studien, som använde en stor mängd data från fältförsök i norra Sverige, visade att de gemensamma svensk-finska förflyttningsfunktionerna för tall fungerar bra för att förutse prestation även för TreO-plantagerna. Det visar att modellerna, som byggts upp av plantor från naturliga bestånd, även klarar av att modellera plantor som genomgått ett intensivt genetiskt urval. 

Rent praktiskt innebär det här en kvalitetssäkring av att verktyget Plantval, som ger användningsrekommendationer för bestånds- och plantagefrö av tall, kommer att ge robusta beslutsunderlag även för de nya TreO-plantagerna.

Studien var ett samarbetsprojekt mellan Skogforsk och Luke i Finland.

Nr 14-2021    Publicerad 2021-03-12 12:06

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Haleh Hayatgheibi
Tidigare anställd
Mats Berlin
Forskare
Torgny Persson
Seniorforskare
Matti Haapanen
Luke
Katri Kärkkäinen
LUKE