logga
Bild: Linnarsons i Blidsberg AB
Serviceavtal för skogsmaskiner underlättar ägandet, men avtalen på marknaden visar på stora skillnader i innehåll och kostnader. Det konstaterar Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG.

Att välja modell och fabrikat är inte enkelt för skogsmaskinköparen. Förutom tekniska prestanda och pris för maskinen måste eftermarknaden analyseras noggrant.

Gjort utredning

TSG har tidigare undersökt och jämfört priser för reservdelar, oljor och smörjmedel och liknande och kunnat visa på ganska stora skillnader mellan olika maskiner. Med stöd från Eco Log, John Deere och Ponsse har TSG nu även utrett hur serviceavtalen för skogsmaskiner är uppbyggda och hur skillnader mellan avtalen kan påverka ekonomin för maskinägaren.

Stora skillnader

Ett serviceavtal ger maskinägaren bättre kontroll på skogsmaskinens kostnader och tillgänglighet. I utredningen har TSG försökt kartlägga konstruktionen av serviceavtalen, som skiljer sig mycket mellan olika tillverkare och i bland är ganska svåra att tolka. Utredningen visar översiktligt innehåll och möjliga tilläggstjänster i de jämförda serviceavtalen.

Stora maskiner

Ekonomin bedömdes baserat på listpriser för respektive serviceavtal och rekommenderade serviceintervall. Utredningen omfattade endast stora skördare och skotare avsedda för slutavverkning under maskinernas första 9 000 driftstimmar, vid tvåskift.

Viktigt i kalkylen

TSG rekommenderar maskinköpare att ta med innehåll och kostnader för service- och tilläggsavtal i beräkningen inför ett maskinköp. Samtidigt rekommenderas maskintillverkarna, och deras serviceorganisationer, att öka transparensen genom standardisering av avtalskonstruktionen och tydligare specificering av avtalens omfattning och priser.

Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG, är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och från Skogforsk. Läs mer om TSG här.

Läs fördjupning

 

 

Nr 78-2019    Publicerad 2019-12-05 12:46

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.