logga
Tidiga höjdskillnader mellan olika genetiska granmaterial håller i sig och är minst lika stora även för volymproduktionen vid tiden för förstagallringen.

Resultaten är viktiga för att kunna använda framstegen från genetisk förädling i tillväxtmodeller och beräkningar av framtida avverkningar – både vad gäller nationell nivå och företagsnivå. 

Urvalet av de bästa träden inom skogsträdsförädlingen i Sverige baseras på tidiga mätningar av bl.a. höjd och diameter. Man har utgått från att korrelationen mellan tidiga mätningar framtida volymproduktion är hög, men i Sverige finns det hittills inte så många försökserier som verkligen verifierar detta.

Studien från Skogforsk omfattar 12 äldre granförsök i Syd- och Mellansverige och visar att en tidig mätning av höjd är väl korrelerad med volymproduktionen vid förstagallringen. De tidiga skillnaderna i uppmätt höjd mellan förädlat och oförädlat material var 17,7% och vid förstagallringen (vid åldrarna 23 - 36 år) var den genomsnittliga mertillväxten för de förädlade beståndens volymproduktion hela 27,5%. 

De här resultaten tyder på att tidiga relativa skillnader är en bra indikator för framtida arealproduktion, men att bestånden bör följas över en hel omloppstid. Studier för mer snabbväxande trädslag tyder på att skillnaderna består hela omloppstiden. 

Studien finansierades av Föreningen Skogsträdsförädling och Hildur och Sven Wingquists Stiftelse för Skogsvetenskaplig forskning. Artikeln baseras på en vetenskaplig artikel publicerad i Forest Ecology and Management som finns att läsa i sin helhet i länken nedan.

Nr 44-2018    Publicerad 2018-08-08 00:01

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.