logga
Bild: Johan Holmgren/SLU
Skogforsk, SLU och FOI har demonstrerat ett mobilt mätsystem som genom 3D automatiskt hittar och mäter trädstammar. Det kan monteras på en ryggsäck och mäta medan inventeraren rör sig genom skogen.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 992-2018.

Användandet av mobil insamlingsteknik utvecklas snabbt i samhället idag. Mobila laserskanners monteras in i fordon för att upptäcka hinder eller bidra till delautomation. Det finns även en stor potential att mäta skog med laserskanners. En nationell flygburen laserskanning är genomförd över Sverige, men den detaljerade mättekniken kan också bidra med bättre markbaserade mätningar. Fördelen med markburna laserskanners är den höga mätnoggrannheten och att de är mer oberoende av ljusförhållanden, som kan variera i täta skogar och mellan årstiderna.

Syftet med detta projekt är att demonstrera och utvärdera ett mobilt mätsystem som genom automatisk datainsamling i 3D detekterar och mäter trädstammar.

Det mätsystem som konstruerades bestod av en laserskanner och komponenter för positionsbestämning i form av GNSS¹ och tröghetsnavigering. Med tröghetsnavigeringen kunde systemet hantera olika rörelsebanor även utan kontakt med GNSS-satelliter.

Mätningar gjordes i slutavverkningsskogar i Östergötland och Västerbotten och jämfördes mot skördardata efter avverkning.

Resultaten visar att mätsystemet mäter grundytevägd medeldiameter med ett RMSE på 0,7–1,4 cm. Det får betecknas som ett gott resultat. Mindre stammar var svårare att mäta, vilket orsakade stora skillnader främst i norra testområdet. När mätningarna fokuserades på lite grövre träd sjönk bias och RMSE tydligt.

Några av slutsatserna var att:
1. Bearbetningen av det punktmoln som genereras för att skapa träddata
är omfattande, vilket gör att det i nuläget inte är ett realtidssystem att
montera på exempelvis en skördare.
2. Resultaten öppnar upp för nya tillämpningsområden, bland annat som
beslutsstöd för drivning.
3. Fortsatt forskningsbehov finns i hur data ska insamlas (gångmönster),
effektiv databearbetning och utveckling av beslutsstöd.

Läs rapporten i sin helhet via länken nedan.

Nr 63-2018    Publicerad 2018-10-19 11:33

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Erik Willén
Tidigare anställd
Jon Söderberg
Jägmästare
Johan Holmgren
Sveriges Lantbruksuniversitet
Michael Tulldahl
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Jonas Nordlöf
Totalförsvarets forskningsinstitut
Johan Öhgren
Totalförsvarets Forskningsinstitut
Joakim Rydell
Totalförsvarets Forskningsinstitut