logga
Den nordamerikanska modellen STP bygger på fler parametrar i beräkningen av över­byggna­­­­dens tjocklek än de svenska överbyggnadstabellerna.
Bild: Allan Bradley, FP Innovations
Den nordamerikanska modellen för dimensionering av material på skogsbilvägar, STP, är användbar även för svenska förhållanden. Det visar denna studie där modellen testats i fält.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 920-2017.

Vägnätets tillgänglighet får allt större betydelse för skogsnäringen. Det är en följd av ökade krav på precision i leveranser samtidigt som kravet på kostnads­effektivitet har ökat och lagernivåerna för rundvirke sänkts. Ett varmare klimat med längre förfallsperioder och en önskan att införa lägre lagernivåer ökar utmaningen. För att säkerställa industrins virkesbehov till lägsta möjliga totalkostnad är det viktigt att vägnätet är tillgängligt för transporter, vilket innebär att vägbyggnad och under­håll måste anpassas på ett sådant sätt att tillgängligheten garanteras.

I Sverige används Skogsstyrelsens Anvisningar för projektering & byggande av Vägklass 3 och 4 (Skogsstyrelsen, 2011) för skogsbilsvägbyggnad. Över­bygg­nads­­tabellerna i anvisningarna bygger på:

  • Undergrundens materialtyp.
  • Vägbyggnadstyp (skärning eller bank).
  • Avsedd tillgänglighetsklass.

I Nordamerika används US Forest Service Surfacing Thickness Program (STP) för att beräkna överbyggnaden på skogsbilvägar relaterat till spådjupsbildning och trafikbelastning. STP bygger på fler parametrar i beräkningen av över­byggna­­­­dens tjocklek än de svenska överbyggnadstabellerna.

Denna studie genomfördes för att i fält validera och utvärdera spårdjups­modellen STP för svenska förhållanden. Tre provvägar med olika undergrund byggdes i fält sommaren 2015 och modellerades i STP. Testkörning med lastbil utrustad med CTI-system utfördes under hösten 2015. Verkligt spårdjup inmättes efter testkörning med normalt däcktryck och med CTI. Detta jäm­för­des med det genom STP beräknade spårdjupet.

Jämförelsen visar att STP-modellen fungerar för svenska förhållanden, men att den bör nivåjusteras för att öka precisionen. Slutsatsen blir att STP kan användas för beräkning av lämp­­lig dimensionering av överbyggnad i Sverige, och att tabellverk med standard­­värden för flera av de för STP-modellen nödvändiga parametrarna väsent­ligt skulle underlätta en sådan användning.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 16-2017    Publicerad 2017-02-24 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mikael Bergqvist
Tidigare anställd
Rolf Björheden
Seniorforskare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Allan Bradley
FP Innovations, Vancouver, Kanada