logga
Bild: Sven Tegelmo, Skogforsk
Utbytesprognoser förutspår vilka produkter som kommer apteras vid framtida avverkningar. Kompletterat med fjärranalys och skördardata från tidigare avverkningar i området kan prognoserna förbättras.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 937-2017.

Utbytesprognoser är viktig information för verksamhets­plane­ring hos skogsbolag och deras industrikunder. Prognoserna förutspår vilka produkter som kommer att apteras vid framtida avverkningar och dåliga prognoser gör det svårt att täcka industrins råvarubehov.

Det finns ett starkt samband mellan skogliga parametrar och produktutfall. Därför behövs en bra beskrivning av skogen för att kunna göra bra utbytes­prognoser. Det här projektet syftar till att öka precisionen i utbytesprognoser genom att utnyttja traktdirektiv, skogliga fjärranalysskattningar och skördardata från när­liggande objekt.

En metod för att skatta utbyte med lokala skördardata som referens utvärdera­des i tre olika fallstudier. Resultaten visar att den totala utbytesvolymen skatta­des med ett medelfel på 21,2 – 39,7 m3fub/ha
(7–28 procent), total timmer­volym 13,5 – 23,3 m3fub/ha (9–28 procent) och för total massavedsvolym blev medelfelet 14,0 – 26,1 m3fub/ha
(32–40 procent). För trädslagsspecifika produk­ter blev medelfelen relativt sett större och uppvisade systematiska avvikelser på grund av felaktiga uppskattningar av trädslagsfördelningar.

Resultatet på volymskattningar och sortimentsutfall visar på mycket bra preci­sion i jämförelse med traditionella utbytesberäkningar. Troligtvis på grund av bra lokalbeskrivning av form, stamfelsved och inverkan av lokala apteringar som till stor del saknas i andra metoder.

Slutsatsen är att med imputering av lokala skördardata bör systematiska fel och spridning av produktutfall för enskilda objekt kunna minskas. Samtidigt med förbättrade prognoser så bör även kostnaderna kunna sänkas jämfört med dagens traditionella utbytesberäkningsmetoder.

Läs rapporten i sin helthet på länken nedan.

Nr 81-2017    Publicerad 2017-09-25 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare