logga
Bild: Anders Mörk, Skogforsk
Priset på reservdelar och komponenter till skogsmaskiner steg med omkring tio procent mellan 2014 och 2016 Störst är ökningen för skotare, där prisökningen varit 15 procent.

Kostnaden för reservdelar och komponenter har stigit med omkring tio procent de senaste två åren. Det visar en jämförelse som gjorts av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG.

Jämförelsen visar också att prisökningen varit olika för olika maskintyper, skotarkomponenter stod för 15 procent av ökningen medan skördarkomponenter bara stod för tre procent.

Även produkter som glykol, hydraul-, motor- och kedjeolja, märkfärg och smörjfett ingick i undersökningen. Prisökningen på dessa var i genomsnitt sju procent och det är i huvudsak propylenglykol, kedjeolja och centralsmörjfett som står för prisökningen, medan till exempel biohydraulolja och märkfärg i genomsnitt blivit billigare.

Läs fördjupning

Fördjupning

Skogsmaskinen är en avancerad arbetsplattform med hög timkostnad. Den består av ett stort antal tekniska delsystem och arbetar i en krävande miljö. Det är avgörande för lönsamheten att maskinen har högsta möjliga operativa tillgänglighet. En välfungerande serviceorganisation och väl motiverade kostnader för reservdelar, smörjmedel, oljor och andra vätskor är en förutsättning för att maskinens tillgänglighet skall kunna upprätthållas.

TSG:s arbetsgrupp för Kvalitetssäkring och eftermarknad arbetar för att säkerställa detta. Från maskintillverkarnas serviceorganisationer har gruppen inhämtat information som medger jämförelser och benchmarking avseende service och reservdelar. Gruppen analyserar informationen i dialog med berörda serviceorganisationer. Maskintillverkarna Eco Log, John Deere, Komatsu, Ponsse och Rottne har deltagit i den undersökning som presenteras här.

TSG tog 2014 fram en ”reservdelskorg” innehållande ett trettiotal olika komponenter från tillverkarnas stora maskintyper. 2016, upprepade gruppen marknadsundersökningen med samma komponenter som 2014. Undersökningen baseras på maskintillverkarnas listpriser för respektive produkt. Respektive maskintillverkare ansvarar för att uppgifterna de lämnat är korrekta.
Kostnaden för korgen som helhet hade stigit med nära 10 procent, från 502 000 kronor år 2014 till 550 000 kronor år 2016, men kostnadsökningen var olika hög för maskintyperna.

Skördarkomponenter stod för 3 procent av prisökningen, medan skotarkomponenter dragit upp korgens kostnad med 15 procent.
Att köpa av tillverkaren genomgångna, begagnade utbyteskomponenter med garanti kan vara ett sätt att minska reservdelskostnaden. Utbyteskomponenterna är oftast betydligt billigare än helt nya komponenter, men prisskillnaden varierar från 10 till 45 procent beroende på tillverkare och komponent. Gruppen har också följt upp i vilken omfattning de olika tillverkarna marknadsför denna typ av utbyteskomponenter. Trenden är att allt fler komponenter kan erbjudas som utbyteskomponent.

Antal möjliga utbyteskomponenter i korgen från olika tillverkare 2014 respektive 2016.

 

 

Även ”övriga produkter”, som glykol, hydraul-, motor- och kedjeolja, märkfärg och smörjfett ingår i undersökningen. Prisökningen på dessa produkter var i genomsnitt 7 procent mellan åren och det är i huvudsak propylenglykol, kedjeolja och centralsmörjfett som står för prisökningen, medan till exempel biohydraulolja och märkfärg i genomsnitt blivit billigare. Som framgår av nedanstående figur är det dock stor prisskillnad mellan tillverkarna inom samma produktkategori.

Spridning i pris per liter resp. kg för några olika produkter i reservdelskorgen år 2016. Varje tillverkare representeras genomgående av samma färg.

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det skett en kraftig prisökning av reservdelar sedan 2014, större för skotare än för skördare, bland de tillverkare som medverkat i undersökningen. Det finns en betydande variation i prisökning mellan tillverkarna. Men bilden är inte entydigt knuten till respektive tillverkare utan det finns en stor spridning vad gäller olika komponenter och produkter.

Nr 15-2017    Publicerad 2017-02-22 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Rolf Björheden
Seniorforskare
Tomas Flemström
SCA
Markus Persson
Br Perssons skogsmaskiner AB
Mattias Bränngård
Stora Enso
Lennart Hult
Sveaskog
Linnéa Carlsson
Sveaskog
Fredrik Henriksen
Tidigare anställd