logga
Ortofoto till vänster och bild från beslutsstödet lutningsindex till höger.
Digitala kartor med information om markens lutning och fuktighet ger högre kvalitet på markberedningen och minskar risken för markskador.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 928-2017.

För drivningsarbetet med skördare och skotare har nya kartmaterial som visar markfuktighet och terrängförutsätt­ningar på några år gått från att vara forskningsområde till att vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Denna studie utvärderar om ett kartmaterial med information om markens lutning kombinerad med markfuktighetskartor kan för­bättra både produktivitet och resultat även vid markberedning.

I studien användes 21 trakter i Jämtland med syftet att utvärdera skillnader mellan trakter där beslutstöd använts respektive inte använts.

Resultatet visar att lutningsindexet bidrar till att stabilisera antalet planterings­punkter per markberedd meter, oberoende av lutningen på trakten. För trakterna där lutningsindexet inte använts blev det en större variation på antalet plante­­ringspunkter beroende på andelen lutande partier. På trakter med hög andel lutande mark bidrar beslutstödet dessutom till att fler plante­ringspunkter per meter körsträcka utförs, dock med en marginellt längre oproduktiv körsträcka.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 31-2017    Publicerad 2017-04-12 07:53

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.