logga
Bild: Erik Viklund/SKogforsk
Många skogsvårdsentreprenörer har begränsad kunskap om att driva utvecklingsarbete. KRONAN är ett nytt skräddarsytt utbildningskoncept inom företagsutveckling, som utgår ifrån entreprenörernas vardag.

Under de senaste 20 åren har huvuddelen av skogsvårdsarbetet outsourcats till skogsvårdsföretag. Ledarna i företagen är vanligtvis mycket erfarna och skickliga skogsvårdare men många har begränsad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete.

För att förbättra det arbetet har Skogforsk nu utarbetat utbildningskonceptet KRONAN. Konceptet har nu har testats i samarbete med SCA Skog och sex skogsvårdsföretagare. KRONAN vänder sig till skogsvårdsföretagare med anställd personal som vet vad som behöver förändras, men som vill förbättra sin förmåga att leda utvecklingen.

Svårt att hinna utveckla i vardagen

I filmen får vi möta Ivo Krsek som driver Alfa Skogsservice i Småland med 120 anställda. Han har genomgått utbildningen under testfasen och vittnar här om sina erfarenheter. Han berättar även om utmaningarna i vardagen, med tidsbrist och svårigheter att lägga tid och fokus på frågor av mer strategisk karaktär.

Alla utbildningsmoment i KRONAN utgår från deltagarnas verklighet. Utbildningspassen varvas därför med faktiskt utvecklingsarbete i det egna företaget, hela tiden under coachning av handledare.

Även för drivningsentreprenörer

Erfarenheterna från testutbildningen visar att konceptet ger möjlighet för deltagarna att också vidga sina professionella nätverk genom att dela kunskaper och erfarenheter.

Eftersom utbildningen utgår från företagarnas egen verksamhet planeras konceptet också användas för andra skogliga tjänsteföretag, som till exempel drivningsentreprenörer.

Från att ta steget från test till etablerat utbildningskonceptet kommer Skogforsk nu att söka samarbetspartners som vill använda och utveckla KRONAN-utbildningarna vidare.

Kontakta Malin Sääf om du är intresserad av att gå en KRONAN-utbildning.

Nr 149-2015    Publicerad 2015-11-24 15:30

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.