logga
Malins senaste artiklar
Skogens beställare ser positivt på entreprenadbranschen
Skogforsk har kartlagt beställares syn på skogsentreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar.
2017-11-09
Entreprenadskogsbrukets förutsättningar
I denna studie undersöks hur tjänstemän på skogsbolag och skogsägarföreningar ser på skogsentreprenörer och deras förutsättningar. Även SE ger sin syn på förutsättningarna som råder för medlemmarna.
2017-10-05
Sammanslagna tjänster i skogsbruket
Genom att slå samman tjänster i skogsbrukskedjan kan kostnader sänkas och kvalitén höjas. Det är en slutsats från en intervjustudie med köpare och säljare av tjänster i skogsbrukskedjan.
2017-08-16
Brist på helhetssyn ett hinder för effektivare skogsvård
Ett helhetsperspektiv på beståndsanläggningskedjan kräver mer planering och skogsvårdsentreprenörer som kan leverera rätt tjänster. Men det kan försvåra virkesanskaffningen, visar en intervjustudie.
2017-04-20
Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket
Det är stor spridning i vinstmarginal bland Sveriges skogsentreprenadföretag, visar en branschanalys. Det indikerar i sin tur att det kan finnas stor potential för branschen som helhet att utvecklas.
2017-03-09
Splittrad bild av skogsentreprenörernas ekonomi
Var femte skogsentreprenör har en vinstmarginal på minst 15 procent. Å andra sidan gör en tredjedel av företagarna ett negativt rörelseresultat efter finansnetto, visar en studie från Skogforsk.
2017-01-12
Utbildning för bättre utvecklingsarbete i skogsvårdsföretag
Många skogsvårdsentreprenörer har begränsad kunskap om att driva utvecklingsarbete. KRONAN är ett nytt skräddarsytt utbildningskoncept inom företagsutveckling, som utgår ifrån entreprenörernas vardag.
2015-11-24
Bättre affärer med ökad formalitet
Det behövs fastare former och standardisering i affärsprocesserna inom skogsbruket. Det är ett par av slutsatserna i ett examensarbete vid Linköpings Universitet.
2014-12-12
Kollegor inom Driftsystem
Gert Adolfsson
Projektledare
Gert Andersson
Programchef
Mikael Andersson
Specialist
Rolf Björheden
Seniorforskare
Petra Ek
Projektledare
Lars Eliasson
Seniorforskare
Martin Englund
Specialist
Linnea Hansson
Forskare
Chelsey Jo Huisman
Forskare
Jan Johansson
Forskare
Petrus Jönsson
Bitr programchef
Ebbe Lindberg
Specialist
Dan Lindström
Specialist
Rikard Lundqvist
Forskare
Hagos Lundström
Försökstekniker
Jussi Manner
Forskare
Anders Nilsson
Civilingenjör
Daniel Noreland
Forskare
Anna Pernestål
Seniorforskare
Morgan Rossander
Forskare
Anders Rowell
Jägmästare
Tobias Semberg
Civilingenjör
Gunnar Svenson
Forskare
Lotta Woxblom
Forskare