Gå till:

Rekordsatsning på elfordon

I projektet TREE testar skogsbranschen eldrivna virkesfordon på sju platser i landet. Målet är att bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper år 2030 är elektrifierade, vilket även överensstämmer med fordonstillverkarnas marknadsprognoser – elfordonen spås en ljus framtid.

Text och foto: Sverker Johansson/Bitzer

 

Vinnova finansierar 67 av projektets 155 miljoner kronor. Resterande belopp står projektdeltagarna för i form av investeringar i fordon och utrustning samt arbetstid.

– Nu är det vårt jobb att ta konkreta kliv mot projektets vision: effektiva, elektrifierade skogstransporter som en del av den gröna omställningen, konstaterar TREE:s projektledare Anna Pernestål vid Skogforsk.

Ska ge branschstrategi

Skogsbranschen står för nära 20 procent av Sveriges godstransporter på väg och är landets största köpare av tjänsten. Totalt genomförs två miljoner vägtransporter årligen, med ett medeltransportavstånd på nio mil.

– Elektrifieringen är avgörande för att uppfylla skogsbranschens höga ambitioner att sänka koldioxidutsläppen, menar Anna Pernestål. Samtidigt är transport av skogsråvara utmanande att elektrifiera på grund av klimatet och terrängen, fordonens tyngd och att virket hämtas där det inte finns någon laddning. Men det är just detta pussel vi ska lägga. Baserat på projektets resultat kommer vi dessutom att formulera en strategi för omställningen av skogsbrukets transporter.

Sju testsajter – tolv fordon

På sju demonstrationssajter från Småland till Västerbotten kommer minst tolv eldrivna fordon att köras med olika varianter av laddinfrastruktur och logistikstöd. Lösningarna inkluderar elektriska timmer- och flisbilar, elektriska HCT-fordon (>64 ton), mobila energihubbar, e-trailers och avancerad ruttplanering.
Sajterna blir nav för forskning och innovation inom fordonsteknik, laddningsinfrastruktur, transportplanering, systemförståelse och affärsmodeller.

– Affärsmodellerna är viktiga, konstaterar Skogforsks Gunnar Svenson som är en del av projektets ledning. Transportköpare och transportörer behöver fördela riskerna och hitta sätt att affärsmässigt hantera de nya förutsättningar som elektrifieringen innebär.

Tillverkarprognosen: hälften på el 2030

Scania bidrar med utrustning för fordonsladdning utan nätanslutning och tekniska lösningar som möjliggör eldrift även på fordonens släp, vilket förväntas ge extra dragkraft. Eldrivna fordon är numera en del av företagets ordinarie produktutbud och de står för världens första eldrivna timmerbil, som rullar i Umeå.

– Försäljningen av ellastbilar ökar snabbt, säger Patrik Svanberg, försäljningschef för Scanias ellastbilar i Sverige. Vår och flera andra tillverkares bedömning är att 50 procent av det vi säljer 2030 på Europamarknaden kommer att vara elektrifierade fordon.

”En game-changer”

Företaget ligger även väl framme då det gäller utvecklingen av batteriteknik.

– Redan i slutet på 2023 börjar vi montera nya, effektivare batterier som vi utvecklat tillsammans med Northvolt – de tillverkar battericellerna och vi sätter ihop moduler och batteripack, säger Patrik Svanberg. Tekniken höjer räckvidden på sådana här tunga fordon från 10 mil upp till 25 mil – det är en game-changer
för skogens längre transporter.

– Men laddinfrastrukturen är ändå en utmaning: en lastbil måste producera, så laddinsatserna måste harmonisera med rutterna och kör- och vilotidsreglerna. De mest naturliga laddpunkterna finns vid industrin och de måste ha hög effekt. Det måste transportköparna nu ta höjd för, så att de bidrar till kostnadseffektiva transportlösningar.

 

Mer om TREE

TREE, Transition to efficient, electrified forestry transport, koordineras av Skogforsk 2023–2026. Deltagande företag är Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Closer, LBC Frakt, Dalafrakt, Virkeslogistik Mellansverige, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, bev_r, Biometria, KTH och Uppsala universitet.

Läs mer om TREE