logga
Vision nummer 4, 2023

Årets sista nummer med tema "Vägar". 

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Artiklar i detta nummer:
”Det bästa är att den är tyst”
Linnea Frölander, Grundbergs åkeri är först ut att prova eltimmerbilen.
Eltimmerbilen – ett år med el
Ett år med eldrift. Vad säger och tycker branschen?
Rekordsatsning på elfordon
I projektet TREE testar skogsbranschen eldrivna virkesfordon på sju platser i landet. Målet är att bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper år 2030 är elektrifierade, vilket även överensstämmer med fordonstillverkarnas marknadsprognoser – elfordonen spås en ljus framtid.
Så slarvar du bort dina vägpengar: Finn fem fel!
Det finns många sätt att slarva bort en vägbudget. Skogforsks Dan Lindström tar oss till en nybyggd väg i Uppland och visar hur man gör det riktigt grundligt. Finn fem fel!
”En quickfix kostar tre gånger mer”
Vägarnas underhållsbehov blir större varje år samtidigt som virkessvackan stressar systemet. Men läget är inte nattsvart. Björn Gadestedt har länge arbetat med att öka framförhållningen – och minska onödiga kostnader.
Vägen mot perfektion
– Du får nog skriva något om innerslänterna, folk lär undra annars ... säger Mikael Andersson, vägmästare vid Sveaskog, när jag tar en bild på honom. Han studerar den nybyggda vägterassen utanför Färila.
Hoten mot vägarna: klimat, kortsiktiga kalkyler och överavverkning
Nu släpper Skogsstyrelsen en larmrapport om skogsbilvägnätets tillstånd och underhåll. Branschen står av allt att döma inför stora utmaningar och kostnader. – Det är en ”perfekt storm”, konstaterar vägstrategen Mikael Bergqvist, som är en av experterna bakom nulägesanalysen.
Tyngre lastbilar på tjälade vägar – effektivare logistik med geostaket
Skogforsk har tillsammans med RISE undersökt hur tyngre lastbilar ska kunna få tillgång till tjälade vägar som normalt inte är tillåtna för så tunga fordon. – Men då måste föraren köra försiktigt över broarna, säger Daniel Noreland vid Skogforsk. Vi har löst det med geostaket.
Slåttrade skogsbilvägar hjälper pollinatörer – och högstubbarna är en viktig länk i kedjan
Visste du att skogsbilvägarna gynnar våra pollinatörer? Och att de tillsammans med högstubbarna i ungskogen intill utgör ett viktigt, ”konstgjort” ekosystem!
Skogens vägar – utvinning, tillhörighet och förtvivlan
Skogsbilvägar tenderar att ha en undanskymd plats i det offentliga rummet. Kanske oförtjänt, med tanke på alla känslor som skogsbilvägen orsakar.