logga
Även det allmänna vägnätet är gravt eftersatt och 70 procent har en negativ tillståndsutveckling, meddelar Trafikverket.
Bild: Sverker Johansson/Bitzer
Nu släpper Skogsstyrelsen en larmrapport om skogsbilvägnätets tillstånd och underhåll. Branschen står av allt att döma inför stora utmaningar och kostnader. – Det är en ”perfekt storm”, konstaterar vägstrategen Mikael Bergqvist, som är en av experterna bakom nulägesanalysen.

Text och foto: Sverker Johansson/Bitzer

 

Vi har alla sett bilderna på sönderregnade vägar och bortspolade vägtrummor efter sensommarens regnkaos. Klimatförändringarna är här, effekterna är omfattande – och kommer att förvärras.

Samtidigt är avverkningsnivån högre än någonsin. I Götaland och Svealand ligger uttag och avgångar långt över tillväxten, enligt Riksskogstaxeringen. Men industrin expanderar och efterfrågan

håller i sig, liksom priserna. Jakten på virke sätter en mycket stor press på vägnätet.

”Överallt hela tiden”

– Virkesbehovet innebär att alla måste vara överallt hela tiden, säger Mikael Bergqvist som ingått i Skogsstyrelsens arbetsgrupp. Han är idag vägexpert vid Sveaskog och har tidigare arbetat med vägfrågor på Skogforsk. Vi måste vara där utbudet finns och virkesflödet är prioritet ett i en bristsituation. Det gör också att vi bygger fler vägar för att komma åt skog på krångligare ställen, som vi tidigare kunnat undvika genom att plocka de enklare bestånden först.

Underfinansierade vägar

– Svårtillgängligare platser – bakom brant och blöt terräng – i kombination med mer kortsiktiga ekonomiska kalkyler gör att många vägar underfinansieras – fast då skjuter vi bara upp kostnaderna i form av eftersatt underhåll, sämre tillgänglighet och framkomlighet över tid. Lägg till klimatets allt större påverkan på vägarna så förstår du att detta är en riktig häxbrygd … en ”perfekt storm”. Det positiva är att branschen brukar vara duktig på att kraftsamla när det behövs, så låt oss hoppas att rapporten blir en väckarklocka.
Hans egna hjärtefrågor är broar och lutningar:

– När budgeten inte räcker måste vi prioritera flaskhalsar som dessutom är potentiella faror i arbetsmiljön. Vi har gjort en omfattande broinventering, där vi förstärker eller försöker bygga runt broar som inte håller måttet. Vi har stängt farliga lutningar också, tyvärr är det många sådana och det beror i grunden på att kunskapen saknas om anläggning av vägar.

Om du får skicka med en sak till branschen?

– En sak? OK, följ Skogsstyrelsens instruktioner för anläggning och underhåll så kommer situationen att förbättras. Men det kommer att ta tid.