Gå till:

Åtta filmer om säkerhet i skogen

Nu släpps flera filmer om säkerhet för den som jobbar med skogsmaskiner. I filmerna varvas konkreta tips, men framförallt väcks förståelsen för vikten av säkerhetsarbete.

Text: Elin Fries, Bitzer

Varje film är mellan 5–10 minuter lång och tar upp olika teman, som säkerhetsavstånd, säkerhet i hytten, när olyckan har hänt, fallande träd, ensamarbete, bärgning vid fastkörning och säkerhetsmedvetenhet. Och säkerhetsarbetet har blivit allt viktigare de senaste åren, menar Mikael Eriksson på Stora Enso, som är med i projektet.

– För oss har säkerhetstänket definitivt ökat, och känslan är nog också att säkerhetstänket ökat i hela branschen, åtminstone hos de större skogsbolagen. Orsaken hos oss är en ambitiös och strukturerad satsning för ökad hälsa och säkerhet, säger han.

Skogforsks Martin Englund är projektledare för produktionen och har länge arbetat med säkerhetsfrågor.

– Filmerna blir inte rena instruktionsfilmer, utan belyser potentiellt farliga situationer. Tanken är att väcka förståelse i kombination med konkreta tips, säger han.

– Skogforsk och det norska skogsbrukets skogsinstitut Skogskurshar tillsammans med branschen valt ut områden att lägga fokus på. Samarbetet gagnar både projektet och det viktiga ämnet. Förhållandena i Norge och Sverige är ju likartade, även om det ofta lutar mer i vårt grannland, säger filmaren Johan Heugren.

Arbetsmiljöverket pekar ut fallolyckor och motorsågsolyckor som särskilt riskfyllda inom skogsbruket. Var fjärde olycka inom skogsbruket beror på att personen faller på hala underlag, oftast på grund av is och snö. Men olyckor och tillbud sker även runt skogsmaskinerna.

– Att arbeta i skogen innebär att man ibland arbetar ensam, och att man hanterar stora maskiner. Det innebär alltid en risk. Men med kunskap, teknik och rätt utrustning kan många onödiga olyckor undvikas, säger Martin Englund.

Säkerhetsfilmerna produceras inom projektet ”Skogsjobb i gränslandet”. Det är ett Interreg-projekt som inbegriper både Sverige och Norge, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Se filmerna i serien "Säker i skogen"