Gå till:

Hyggesfritt skogsbruk

Foto: Erik Viklund
För att testa och utvärdera olika hyggesfria skogsbruksmetoder i större skala, öka kunskapen & identifiera kunskapsluckor startar vi nu ett projekt inom plattformen för Adaptivt skogsbruk.

Inom ramen för Adaptivt skogsbruk startar vi delprojektet Hyggesfritt skogsbruk under våren 2022.

Det första steget är att engagera intresserade skogsägare och skogsägande bolag att delta i projektet. En exkursion kommer genomföras för att planera och skapa faktiska hyggesfria områden utifrån de deltagande skogsägarnas egna målbilder.

Mer info kommer.