Gå till:

ElRutt

Foto: SCA
Elektrifiering är en nyckel för effektiva, fossilfria transporter. Projektet ElRutt har målet att ta fram ett analysverktyg för att besvara några av de frågor som finns kring hur det ska göras.

Skogsbrukets vägtransporter har en medeldistans på omkring 90 km, vilket ger en stor potential för elektrifiering. Samtidigt är kraven på att hantera variation och flexibilitet i ruttning stora, och det faktum att transporterna är utspridda över hela landet utmanande.

I projektet ElRutt är syftet att öka kunskapen om hur elektrifiering påverkar skogsbrukets transporter, och bidra med beslutsunderlag för att designa de elektriska transportsystemet så bra som möjligt.

Målet i projektet är att ta utveckla ett analysverktyg där vi kan simulera elektrifierade transportflöden med hög detaljeringsgrad och under olika transportförutsättningar.

Frågor vi vill kunna svara på i projektet är till exempel:

  • Hur stor andel av en flotta bör vara elektrifierade?
  • Hur ska rutter för ellastbilar planeras för bästa effektivitet?
  • Hur påverkar lokalisering av laddningsstolpar transporteffektivitet och resursutnyttjande?
  • Var ska ellastbilar laddas under körning?
  • Hur kan CO2 utsläpp reduceras och till vilken kostnad?
  • Hur många ellastbilar behövs för att ersätta dieselbilar?

I projektet planerar vi att testa analysverktyget på ett antal case / fallstudier med verkliga flottor. Analyserna inkluderar att utforska olika designval, exempelvis laddningsstrategi, sammansättning av flottan, fordonskapacitet, energipriser, årstid och öppettider på industriernas mottagningsplatser. Speciellt kommer vi att studera hur olika designval påverkar bland annat TCO (total cost of ownership), laddningstider och effektbehov.

Projektet pågår augusti 2023 –  augusti 2024 och genomförs tillsammans med Stora Enso, Södra Skogsägarna, och Sveaskog, med finansiellt stöd från Triple F.

Läs mer om projektet hos Triple F.