Gå till:

Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter

Foto: Dan Boman/Scania
Omställningen till fossilfria vägtransporter är centralt för att Sverige och EU ska nå klimatmålen. Olika lösningar finns idag där elektrisk drift är en av dessa. Nu är det de tunga fordonens tur.

Läs mer i nyhetsartikeln "De enkla transporterna elektrifieras först"

För personbilar har omställningen tagit fart, men för tunga fordon har utvecklingen hittills gått lite långsammare. Nu har dock flera fordonstillverkare aviserat att batterielektriska fordon med tillräckligt räckvidd för flera av skogsbrukets transporter kommer vara tillgängliga de närmast kommande åren. Samtidigt finns det flera omständigheter som gör skogsbrukets vägtransporter utmanande att elektrifiera: de är geografiskt spridda, går mellan varierande punkter, går i geografiskt utmanande miljöer samt på olika vägförhållanden. Vi ser också att elektrifieringen kommer att leda till ökade krav på planering, för att ta hänsyn till laddning. 

 

acc3.jpgLaddningsstationer. Foto: Anton Ahlinder, SCA. 

 

Projektet är en genomförbarhetsstudie som samlar skogsbolag, åkerier, och fordonstillverkare för att utforska barriärer och möjligheter för storskalig elektrifiering av skogsbrukets transporter.

Flera skogsbolag har tidigt provat nya tekniker för eldrivna fordon och har nu de tagit de första stegen mot elektrifiering:

  • SCA har driftsatt sin första elektriska timmerbil
  • Södra Skogsägarna har presenterat långtgående ambitioner för elektrifiering
  • LBC frakt i Värmland har i ett samarbete med Stora Enso beställt elektriska tunga lastbilar för flistransporer.

Nu frågar sig branschen: hur skalar vi upp elektrifieringen av skogsbrukets transporter på ett effektivt sätt? 

I projektet kommer vi identifiera barriärer och möjligheter samt göra en fördjupad behovsanalys. Genom att analysera ett antal case utforskar vi olika scenarier för laddning, relationer till logistiksystemen och behov av elektrisk effekt. En översiktlig analys genomförs som ställer elektrifiering mot andra fossilfria transportslag. Projektet har ett system-angreppssätt och studerar hur tekniken kan bidra till skogsbrukets verksamhet.

Projektet pågår till augusti 2023, med målet att identifiera en systemdemonstrator där tekniska och verksamhetslösningar kan testas i verklig drift.

Med i projektet är SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Scania, LBC frakt i Värmland, CLOSER. Skogforsk är projektledare. Projektet genomförs med stöd från Fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI, Vinnova.