Gå till:

Behovet av återkoppling hos skördarförare

Foto: Maria Nordström, Skogforsk
Att köra skogsmaskin i allmänhet och skördare i synnerhet är ett krävande arbete. Genom att utveckla stödsystem baserade på förarnas önskemål kan arbetssätt och metoder förbättras.

Dagens skördare optimerar användningen av varje stam med digitala apteringsinstruktioner och baserat på löpande mätning av stammens längd och diameter. Utöver detta ska föraren registrera trädslag och anpassa apteringsbeslutet utifrån kvalitetsfel som rotröta eller krök på stammen. Maskinföraren ska också säkerställa att rätt naturhänsyn tas och att körningen inte åsamkar skador på marken, träden eller eventuella kulturlämningar i skogen.

Skördarförarnas perspektiv lyfts

För att kunna utveckla ett funktionellt stödsystem till maskinförarna är det viktigt att känna till vilken typ av återkoppling de önskar, men också när och på vilket sätt som den efterfrågade informationen bäst presenteras. Den här studien utfördes för att undersöka vilka faktorer skördarförare anser påverkar deras arbete, och vilken typ av feedback som skulle kunna användas för att förbättra deras arbetssituation. Inom projektet diskuterades skördarförarnas syn på prestation, produktivitet och arbetets kvalitet, samt hur dessa faktorer mäts idag, eller skulle kunna mätas. Totalt genomfördes 16 intervjuer med skördarförare från Sverige, Norge och Tyskland.

Olika önskemål om feedback

Resultaten sammanställdes och grupperades i följande kategorier: förare, skördare, planering, skördat objekt och övrigt. Intervjuerna gav en omfattande bild av dagens arbetssätt och förslag till hur dessa skulle kunna förbättras. Vid första anblick gav förarna relativt samstämmiga svar angående vilken typ av feedback de önskade. När resultaten analyserades i mer detalj framkom det dock vissa skillnader mellan förare från olika länder. På totalen hade förarna en bred uppfattning av vilka faktorer som påverkar deras arbete; svaren innehöll allt från maskinrelaterade frågor till påverkan från andra och förarnas eget välmående.

Förbättra förutsättningarna utan ökad komplexitet

Att operatörerna känner att de kan påverka arbetet stödjer tanken på att utveckla en framtida digital coach. Huvudsyftet med en sådan skulle vara att hjälpa förarna att förbättra sina arbetssätt och metoder, utan att öka komplexiteten i arbetet. Önskemål om såväl vilken typ av feedback, som på vilket sätt denna bäst skulle presenteras, varierade mellan förarna. Detta indikerar att det är viktigt att en framtida coach kan anpassas efter den aktuella förarens önskemål.

En framtida digital coach kommer förmodligen att kunna analysera data i realtid för att på så vis utveckla själva konceptet. Detta skulle kunna göras genom att exempelvis analysera samband mellan förarens beteende, slitage på maskinen och värdet av det som produceras. På så vis skulle coachen på egen hand kunna dra slutsatser angående hur värdeutbytet kan ökas för den aktuella föraren.

Nr 73-2022    Publicerad 2022-11-18 08:57
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karin

Ågren

Tidigare anställd
 070 - 279 97 11

Florian Hartsch

University of Göttingen, Faculty of Forest Sciences and Forest Ecology, Department of Forest Work Science and Engineering. Göttingen, Germany

Even Hoffart

Skogkurs, the Forestry Extension Institute. Brumunddal, Norway

Felix Dreger

Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, IfADo. Dortmund, Germany

Eva Skagestad

Skogkurs, the Forestry Extension Institute. Brumunddal, Norway

Ole Bertil Reistad

Skogkurs, the Forestry Extension Institute. Brumunddal, Norway
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.