Gå till:

Digitaliserad naturvårdsuppföljning

Digitala datakällor ska utgöra grunden för att ta fram modeller för uppföljning och dokumentation i projektet Digitaliserad naturvårdsuppföljning. Nu sammanfattas den inledande fasen.

Projektet Digitaliserad naturvårdsuppföljning syftar till att utveckla en modell för uppföljning och dokumentation av natur- och kulturhänsynsåtgärder baserad på digitala datakällor. Sådana datakällor kan vara traktdirektiv, skogliga register och skogliga grunddata från de nationella laserskanningarna. En speciellt användbar datakälla utgör produktionsdata från skördarna innehållande koordinatsatt information om samtliga avverkade träd. I projektet tillförs skördarnas produktionsdata ny information med hjälp av stamkoder, det vill säga koder som förarna registrerar vid upparbetningen av de enskilda träden.

Rapporten sammanfattar den inledande fasen av projektet där stamkoder specificerats samt att en prioritetslista tagits fram som beskriver vilka åtgärder som ska vara uppföljningsbara och vilka sammanfattande nyckeltal som ska vara möjliga att generera. För flera av nyckeltalen finns en direkt koppling till de krav som finns inom FSC-standarden, till exempel antal tillskapade högstubbar/ha, antal lämnade evighetsträd/ha och antal övriga lämnade levande träd/ha. 

Nr 81-2020    Publicerad 2020-12-29 09:00
Planering
Teknik & maskinarbete
Hänsyn
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.