Gå till:

Jämförelse av metoder för packning av skogsbilvägar

En vägkropp bör packas innan den grusas, och i vissa fall bör även gruslagret packas för bästa hållbarhet. Det visar den här studien, där vi även undersökt hur bra olika maskiner packar.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 946-2018.

Det pågår ett omfattande arbete för att hitta metoder för att dimensionera vägbyggnad och vägunderhåll. Man tittar även på hur fordon kan anpassas så att vägkostnaden minskar, utan att transportkostnaden påverkas negativt.

En tidigare studie visar att packning av terrassen och överbyggnaden ökar vägens bärighet (CBR-värde). Ökningen, i främst överbyggnaden, minskar spårbildningen. Detta var särskilt tydligt då CTI-utrustade virkesbilar trafikerade provvägarna. Studiens resultat gjorde det intressant att ta reda på hur olika typer av maskiner packar vägen och hur de kan användas för att minska spårbildningen i vägytan, utan att överbyggnadens tjocklek behöver öka.

Denna studie syftar till att bestämma hur väl olika maskiner kan packa en skogsbilväg och om vägen bör packas före eller efter grusning. Studien genomfördes på en provväg byggd av normalmorän, som anlagts för den tidigare studien av STP-modellen. Tre typer av packningsutrustning testades; bogserad 6-tons vält, självgående 13-tons vält och grävmaskin. Testerna innefattade både packning av terrass och överbyggnad.

Bärigheten för de packade terrasserna blev något högre med vältarna än grävmaskinen. Det går dock inte att med säkerhet avgöra om någon av maskinerna är bättre än de andra. Hur stor bärighetsökning packningen medför är kopplat till CBR-värdet innan packning. Ju högre initialt värde, desto mindre ökning ger packningen. Ökningen blir också mindre ju längre ner i terrassen man kommer. Även vid packningen av de grusade terrasserna har det initiala CBR-värdet och djupet en stor effekt på resultatet. Packningen når dock inte lika långt ner i terrassen.

Den väg som användes vid försöken var också testväg vid valideringen av STP-modellen under 2015. Behandlingarna som testades då, CTI och grustjocklek, kan påverka analysen av packningstesterna. De olika mätpunkternas CBR-värden har stor variation redan i utgångsläget. Detta har hanterats i den statistiska modellen, men bidrar till svårigheterna att säkerställa eventuella skillnader mellan de testade maskinerna.

Rekommendation

En vägkropp bör packas innan den grusas. Det ger betydligt bättre packning på djupet än om packningen sker efter grusningen. Eftersom CBR-värdet i överbyggnaden (gruset) har en stor inverkan på spårbildningen enligt STP-modellen, rekommenderas även att packa gruslagret i de fall då den packade vägen har ett lågt CBR-värde i den övre delen av terrassen. Studien indikerar att nyttan av packning efter grusning ökar med gruslagrets tjocklek.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 8-2018    Publicerad 2018-01-22 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mikael

Bergqvist

Tidigare anställd
 070 - 396 24 60
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.