Gå till:

"Big data" för skogen

Inom ramen för EU-projektet Efforte har det gjorts en inventering av vilka stora datakällor, både befintliga och kommande, som kan vara användbara för effektivare avverkning och ökad skonsamhet.

Rapporten Big data bases and applications - Mapping and SWOT analysis of existing and future big data sources handlar bland annat om olika kartdata, fjärranalys, fältinventeringar och skördardata, men även väderdata och statistikuppgifter med geografisk koppling. Både sådant som finns tillgängligt idag och det som bedöms komma de närmaste åren är med i sammanställningen.

Bland det som redan nu är tillgängligt och av intresse för skoglig planering återfinns en heltäckande, fritt nedladdningsbar lövskogskartering och de färska trädhöjdskartor baserat på flygbilder som Lantmäteriet erbjuder (avgiftsbelagda). Bland kommande intressanta databaser finns en ny rikstäckande marktäckedatabas som Naturvårdsverket tar fram och erbjuder fritt. Demodata finns från bland annat Stockholms, Östergötlands och Västerbottens län. En ökad nytta av användandet av skördardata för olika tillämpningar förutspås dessutom.

Rapporten innehåller också en SWOT-analys av de databaser som bedömdes som mest värdefulla för ökad effektivitet och skonsamhet. Databasernas inneboende styrkor och svagheter bedömdes liksom möjligheterna för ökad användning och hot mot detta nyttjande.

Slutsatserna var att det finns, eller kommer att finnas, ett antal databaser, tillgängliga i många europeiska länder. De som bedöms vara av störst nytta för effektivare avverkning och terrängtransport är:

  • Detaljerad höjdmodell
  • Skogliga skattningar från laserdata
  • Jordartskartor
  • Väderdata
  • Vägdatabas
  • Data från skogsmaskiner
  • Högupplösta bilder (från flyg, satellit eller UAV)
  • Mobil laserskanningsdata
Nr 46-2017    Publicerad 2017-05-24 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Erik

Willén

Tidigare anställd
 070 - 371 45 26

Gustav

Friberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.