Gå till:

Test av stolar och tillbehör med avseende på helkroppsvibrationer.

Krocktestdocka i stolen på rörelseplattformen
Armstödens utformning, användningen av plandämpare och stolsmodellen visade sig påverka vibrationerna i skogsmaskinstolar.

Syftet var att ta reda på hur stolarnas under­reden överför vibrationer i horisontalplanet och hur olika utrustnings­alterna­tiven påverkar vibrationerna. Stolarna som testades var Be-Ge 3 100 och 7 100, en stol från KAB och en stol med prototypunderrede från Sittab, kallad Stubben. De utrustningsalternativ som testades var armstöd av olika vikt och plan­däm­pare i x- och y-led (framåt-bakåt respektive sida till sida).

Stolarna testades genom att montera dem på en rörelseplattform som genom­förde olika rörelser. Accelerationer mättes dels på plattformen och dels på stolssitsen för att avgöra hur stor förstärkningen däremellan var.

Vibrationer i x- och y-led är de som har störst negativa hälsoeffekter för opera­törerna av terrängmaskiner. Trots det finns ändå ingen standardiserad eller väl utarbetad metod för att mäta vibrationerna i dessa riktningar. Metoden som kon­­struerades för denna studie visade sig ha några brister som i en del fall ledde till minskad precision och en viss osäkerhet kring tillförlitligheten hos resul­taten. En del slutsatser kunde ändå dras.

Resultaten visar att tyngre armstöd kan leda till ökade helkroppsvibrationerna.

Mätningarna av stolarna utrustade med plandämpare visade tydligt att de ökar förstärkningen i stolen kraftigt i betydelsefulla frekvensintervall men också isolerar stolen från vibrationer vid högre frekvenser.

Resultaten från Stubben visar att den ofta innebar mindre förstärkning än de andra stolarna och annars i nivå med de bästa av de konventionella stolarna.

Jämförelsen av de övriga stolarna visade att det finns betydelsefulla skillnader dem emellan trots att de har en likartad konstruktion.

Nr 34-2016    Publicerad 2016-03-16 07:00
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
Transport & logistik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Björn

Löfgren

Tidigare anställd
 070 - 589 85 76

Niklas Adolfsson

JTI
 010-516 69 44
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.