Gå till:

Processkartläggning – ett verktyg för att förbättra försörjningskedjor

Leveranser av skogsbränslen kännetecknas av långa ledtider då olika aktörer hanterar materialet från avverkningslaget till åkaren som levererar bränslet till kunden.

Många gånger upplever maskin­förare och åkare att de saknar information och att planeringen är dålig, vilket leder till att de inte kan arbeta på ett effektivt sätt. Detta kan påverka lönsam­heten avsevärt för ett entreprenadföretag. Ett sätt att belysa vilken infor­ma­tion som saknas, och hur detta påverkar arbetet för aktörerna i en försörj­nings­kedja är att göra en processkartläggning. Skogforsk har tagit en finsk modell för pro­cesskartläggningar och anpassat den till svenska förhållan­den samt utvärde­rat den i två studier av försörjningskedjor för grot.

Båda kartläggningarna visar att processkartläggningsmetodiken är användbar för att identifiera moment i försörjningskedjan där det finns risk för eller före­kommer suboptimering, dubbelarbete och/eller informationsförluster. Process­­­­­kartläggningar är ingen garanti för att man uppmärksammar alla moment som borde identifieras. De utförda kartläggningarna visar att det finns en risk för att externa aktörer som påverkar kedjan på ett indirekt sätt förbises. Olika aktörer har också olika bilder av hur försörjningskedjan ser ut, vilket inte alltid är tydligt för den som gör intervjun eller tolkar svaren. Båda kartlägg­ningarna visar också på möjligheter att effektivisera arbetet alternativt öka kvaliteten på groten.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 151-2015    Publicerad 2015-11-26 07:05
Företagande
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Birger Eriksson

Jenny Ohls

Tidigare anställd, Skogforsk

Klas

Norin

Tidigare anställd
 070 - 598 85 86
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.