Gå till:

Utvärdering av sågenheten R5500 med avseende på kaptid och energiåtgång

Foto: Björn Hannrup
Kapning av stockar är ett centralt och tidsmässigt betydande moment i skördarnas arbete.

Insatser som förkortar tiden för kapning har en direkt positiv effekt på skördarnas produktivitet men kan också medföra en gynnsam påverkan på virkesvärdet eftersom det finns ett samband mellan kaptiden- och uppkomsten av kapsprickor.

Det övergripande syftet med studien var att utvärdera den nya sågenheten med avseende på kaptid- och energiåtgång. Utvärdering skedde genom jämförande mätningar på stockar och trissor kapade med den nya sågenheten, respektive sågenheten SuperCut 100.

I studien gjordes detaljerade mätningar av kaptid, sågmotorns varvtal samt hydrauloljans tryck, flöde och temperatur. Dessa mätningar genomfördes under kapning av trissor vid vägkant. Resultaten från mätningarna på trissor kan sammanfattas enligt följande:

- För kaptidsmåttet som inkluderade tiden från det att kedjan gick in i barken till dess att genomkapning skett hade R5500 en längre kaptid än SuperCut 100 över det studerade diameterintervallet (17–43 cm).

- För kaptidsmåttet som inkluderade tiden från det att kedjan började rotera till dess att genomkapning skett hade R5500 en kortare kaptid än SuperCut 100 för diametrar lägre än 28 cm. Under svenska förhållanden sker den absoluta merparten av antalet kap för stockar med en diameter under 28 cm.

- Sågenheterna hade mycket snarlik total energiåtgång per kap. Den momentana effekten under kapförloppet var lägre för R5500 än för SuperCut 100. Den längre kaptiden för kapet genom stammen för R5500 resulterade dock i att den totala energiåtgången per kap var mycket snarlik för de två sågenheterna.

Sammanfattningsvis visade resultaten av vår studie att den nya sågenheten R5500 hade likartad kaptid och energiåtgång som Supercup 100, det sågalternativ som dominerar på marknaden i dag.

Nr 52-2014    Publicerad 2014-06-24 16:30
Teknik & maskinarbete
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.