Gå till:

Bottensållens effekter på prestation, bränsleförbrukning och flisens fraktionsfördelning för två flishuggar

Fraktionsfördelningen i den producerade flisen är en kvalitetsparameter. Den påverkar också prestationen och bränsleförbrukningen för flishuggen.

Tidigare studier av skivhuggar och trumhuggar med sluten trumma har visat att en ökad mållängd för den producerade flisen ökar huggarnas produktivitet och minskar bränsleåtgången per producerat ton. För trumhuggar med öppen trumma styrs mållängden på den producerade flisen av ett såll som sitter under trumman. Skogforsk har studerat hur bottensållet på en flishugg påverkar dess bränsleförbrukning och prestation. Studierna har dels gjorts på en mindre hugg avsedd för flisning på avlägg, Kesla 645, dels på en större hugg avsedd för flisning på avlägg, Eschlböck Biber 92. Båda huggarna var monterade på vagnar och drogs av större jordbrukstraktorer. I studien av Keslahuggen användes såll med kvadratiska maskor med 25, 50 och 100 mm kantlängd, och i studien av Biberhuggen såll med kvadratiska maskor med kant-längderna 35, 50 och 100 mm. Med 100 mm maskor i sållet producerade Kesla-huggen 14,5 ton TS flis per effektiv flisningstimme och det åtgick 3,0 liter diesel per flisat ton TS. Med samma maskstorlek producerade Biberhuggen 30,0 ton TS flis per effektiv flisningstimme, och det åtgick 2,1 liter diesel per producerat ton TS flis. En minskning av maskstorleken på sållen minskade prestationen för båda huggarna samt ökade bränsleförbrukningen för båda huggarna. Storleken på den producerade flisen minskade med minskad maskstorlek för Kesla 645- huggen. Däremot påverkades flisstorleken nästan inte alls för Biber 92-huggen, den enda noterade skillnaden var att det var en större andel flis i klasserna  45–63 mm och >100 mm då 100-millimeterssållet användes. Båda de studerade huggarna hade en prestation och bränsleförbrukning som är likvärdig med andra huggar i respektive storleksklass.

Nr 58-2014    Publicerad 2014-07-03 15:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.