Gå till:

På väg mot ökad digitalisering av skogsbruket – lösningar inom räckhåll

Skogforsks kartläggning av kommunikationsflöden inom skogsbruket pekar på ett antal gemensamma brister, men också på olika förutsättningar för olika aktörer. Skogsbrukets digitala kedjor kommer att stärkas av det pågående utvecklingsarbetet.

En kartläggning som Skogforsk genomförde under 2008/2009 visade på ett antal brister som behövde åtgärdas för att få fungerande informations- och kommunikationsflöden inom skogsbruket. En ny genomgång har visat att undersökningen i stora delar fortfarande är aktuell.

Branschen har ett flertal gemensamma brister där skogsvården är det område som har längst kvar till fungerande digitala kedjor. Moderna skördare och skotare som kontinuerligt rapporterar sin produktion digitalt har lett till att driviningen är det område som kommit längst inom den digitala kommunikationen. Vidaretransporten är på väg med allt fler fordonsdatorer i virkesfordonen.

Pågående utvecklingsarbete, bland annat standardisering av dataflöden och förbättrade möjligheter till mobil kommunikation över hela landet, skapar dock goda förutsättningar för bättre fungerande digitala kedjor.

Nr 30-2011    Publicerad 2011-07-01 07:09
Företagande
Organisation
Planering
Standarder
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.