Gå till:

Forestand

Forestand är en standard för geografisk information, data om skog och brukande av skog. Den gör att alla parter inom skogsbruket talar samma språk och underlättar kommunikationen.

Skogsägare och andra företag har ett behov av att snabbt och säkert kunna utbyta information om skogar inför virkesköp, fastighetsaffärer, markbyten med mer. Då är det viktigt att alla parter kan förstå varandra.

För att öka effektivitet och kvalitet i datahanteringen har ledande brukarorganisationer inom skogsnäringen skapa en nationell om skoglig information.

Genom standardisering ska begrepp och format samordnas så att behovet av datakonvertering minskar. Samtidigt ska standarden underlätta och kvalitetssäkra förvaltningen av skoglig information.

För beställning av standarddokumenten och för allmän information, se www.sis.se/tk538

Skogforsk har ansvaret för att underhålla de xml-schema som bör användas vid teknisk implementering av standarden. Mer information samt aktuella scheman fås på www.forestand.org

Kontakta gärna Ingemar Eriksson (070-384 11 60) vid frågor angående implementering av standarden.

Läs mer i broschyrerna Det här är Forestand eller This is Forestand.