logga
Skota ännu smartare är en instruktionsfilm för mer effektivt skotningsarbete och om hur man minimerar tidstjuvarna i jobbet. Finns på dvd och usb-minne.

Filmen Skota ännu smartare illustrerar skotning av virke sett ur ett helhetsperspektiv och tar upp traktförberedelser, skördarens förarbete, samarbete och kommunikation samt planering och utförande.

Skota ännu smartare handlar om att på olika sätt minimera mängden onödigt arbete. Innehållet är till största delen filmat i slutavverkning men budskapet är användbart även i gallring.

Innehåll (32 minuter):

  • Intro
  • Förberedelser och information
  • Att börja på ny trakt
  • Tomkörning och planering
  • Lastning
  • Lastningsteknik och körning med last
  • Avläggsplatsens utformning
  • Sammanfattning

Filmen är producerad av Heurgren Film på uppdrag av Skogforsk i samarbete med lettiska Latvijas Valsts Mezi och norska Skogkurs.