logga
Regelrätt skogsbruk är en sammanställning av alla de lagar och bestämmelser som berör skogsbruket.

Miljöcertifiering kräver att medarbetarna har kännedom om och tillgång till aktuella lagar och förordningar. Men många certifierade företag har också behov av att ge deras leverantörer tillgång till samma information.

Regelrätt  skogsbruk är en extern webbtjänst som gör det möjligt. Genom att teckna ett abonnemang ansluter du ditt företag och gör innehållet tillgängligt för alla anställda och leverantörer.

Ta mig till Regelrätt Skogsbruk

 

Kontakta Inger Karlsson för att beställa ett abonnemang.

 

Prislista

Förvaltande företag

Areal Anslutnings-
avgift
Årsavgift 2024
internt bruk
Årsavgift 2024
fritt för leverantörer
< 500 000 ha 4 000 kr 11 300 kr 2 800 kr

500 000 -
1 000 000 ha

13 000 kr 34 000 kr 6 700 kr
1 000 000 -
2 000 000 ha
25 000 kr 73 000 kr 14 000 kr
>2 000 000 ha 39 000 kr

110 000 kr

20 400 kr

 

Skogsägarföreningar

Areal Anslutnings-
avgift
Årsavgift 2024
internt bruk
Årsavgift 2024
fritt för leverantörer
<500 000 ha 4 000 kr 11 000 kr 2 600 kr
500 000 -
1 000 000 ha
7 600 kr 21 700 kr 4 100 kr
1 000 000 -
2 000 000 ha
13 000 kr 37 400 kr 7 400 kr
>2 000 000 ha 19 000 kr 52 000 kr 10 600 kr
 

Entreprenadföretag

Antal anställda Anslutnings-
avgift
Årsavgift 2024
internt bruk
1-10 st 2 300 kr

5 800 kr

11-50 st 3 800 kr 11 300 kr
> 50 st 7 700 kr 22 000 kr

 

Skolor

Anslutnings-
avgift
Årsavgift 2024
internt bruk
1 900 kr 9 900 kr

 

Övriga företag

Antal anställda Anslutnings-
avgift
Årsavgift 2024
internt bruk
Årsavgift 2024
fritt för leverantörer
1-10 st 2 100 kr 11 300 kr 2 400 kr
11-50 st 4 000 kr 24 000 kr 7 000 kr
51-100 st 8 000 kr 44 900 kr 14 800 kr
> 100 st 16 000 kr 69 900 kr 21 000 kr
Kontakt
Inger Karlsson
Administratör-Kontorskoordinator
Daniel Eggertz
Eggertz & partner AB